دلیل مسری بودن احساس خارش بدن

دلیل مسری بودن احساس خارش بدن

دلیل مسری بودن احساس خارش بدن

شاید برای شما هم پیش آمده که بی دلیل شروع به خاریدن خود کنید و بعد از بررسی متوجه شوید که نه پشه ای شما را نیش زده و نه مریضی دارید؛ اما وقتی کسی که پیش شماست شروع به خاریدن خود میکند شما هم احساس خارش در بدن خود کنید.

خارش نیز همانند خمیازه کشیدن واگیردار بوده و تماشای فردی در حال خاراندن بدن موجب ایجاد حس خارش می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محققان پی برده اند این احساس در موش‌ها به شکل مسری است و این کشف به شناسایی مدارهای مغزی که منجر به پیدایش احساس سوزش یا ناراحتی‌های دیگر می‌شود کمک خواهد کرد.

محققان دانشگاه واشنگتن در این مطالعه یک جفت موش را در محفظه‌های کنار هم قرار داده و بررسی کردند. مشاهدات نشان داد زمانیکه یکی از موش ها خودش را بخاراند، دیگری هم به احتمال زیاد خودش را می خارند.

برای اطمینان از اینکه این واکنش کاملا بر اساس تحریک دیداری و دیدن خارش موش دیگر است، آنها آزمایش را با نمایش ویدئوی از این حالت برای موش دیگر تکرار کرده و به نتایج مشابهی دست یافتند.

ژوفنگ چن، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما دریافتیم موش ها با مشاهده خارش موش دیگر، تنها در عرض چند ثانیه شروع به خاراندن خودشان کردند».

اسکن مغزی روی موش‌هایی که در حال تماشای خارش موش دیگر بودند هم نشان داد که ناحیه‌ای در هیپوتالاموس موسوم به هسته‌های سوپرکیاسماتیک، در زمانی که موش به تقلید از رفتار موش دیگر شروع به خاراندن خودش می‌کند، روشن می‌شوند.

محققان می‌گویند مشاهده عمل خاراندن سبب می‌شود تا مغز انسان ماده‌ای را ترشح کند که پیام خاراندن از پوست به نخاع ارسال شود. بدین ترتیب به‌جای اینکه فرد خود عمل خاراندن را انتخاب کند، مغز او واکنش نشان می‌دهد، به‌طوری ‌که وقتی عمل خاراندن شروع می‌شود، تمام پیام‌های خارشی که مغز تا آن لحظه نادیده گرفته بود، محسوس‌تر می‌شوند.

سفارش پروژه نرم افزاری

نظرات شما :

:: ارسال نظر