راهکاری برای بهبود یادگیری درس علوم

راهکاری برای بهبود یادگیری درس علوم:

پیشنهاد و راهکاری برای تدریس درس علوم

بسیاری از معلیمن درس علوم اجتماعی را درس حفظی می دانند و سعی می کنند هنگام تدریس بیشتر از روش سخنرانی استفاده کنند به همین دلیل شاهد کند بودن فرآیند یادگیری در این درس هستیم. در درس علوم اجتماعی مانند سایر درس ها برای آموزش آن به وسایل متفاوتی نیاز است. چرا که مجموعه ای از این وسایل متضمن آموزش بهتر و یادگیری عمیق تر است. یکی از انواع مهارت ها در تدریس هر درسی مهارت استفاده از وسایل کمک آموزشیمربوط به درس جهت مطالعه آن درس است.

جریان آموزشی فعالیتی است که به وسیله معلم و یادگیرنده توام انجام می گیرد ولی در تجزیه و تحلیل نهایی یادگیری گه نتیجه آموزش است بوسیله یادگیری صورت می گیرد در واقع معلم روش یادگیری را آموزش می دهد نه صرفا موضوع درس را. در امر آموزش به عواملی چون معلم، وسایل آموزشی و یادگیری و تعامل بین آن ها بستگی دارد.

بنابراین برای یادگیری بهتر در اینجا راهکارهایی را ارایه می دهیم:

 • بیان هدف درس برای دانش آموزان
 • جلب توجه دانش آموزان
 • دانش آموزان را در حالت مشارکت و فعالیت نگه داریم.
 • استفاده از روش های نوین فعالیت تدریس
 • استفاده از بازدید علمی
 • تشویق دانش آموزان به کار گروهی و هدایت آن ها برای استفاده از توانایی همدیگر
 • استفاده از تابلو های آموزشی
 • استفاده از فیلم های کوتاه ویدیویی و سی در های آموزشی
 • استفاده از تصاویر آموزشی مانند عکس و اسلاید
 • استفاده از انواع نقشه های تاریخی و جغرافیایی و کره جغرافیایی
 • استفاده از ارزشیابی های نوین
 • استفاده از کتاب های غیر درسی
 • انجام دادن فعالیت های مکمل و فوق برنامه توسط معلم و دانش آموز
 • تشویق دانش آموزان به سوال کردن
 • استفاده از روش کار تحقیقی درباره موضوعی در راستای یادگیری درس و ارایه کنفرانس در کلاس توسط دانش آموزان
اشتراک گذاری برای حمایت از ما

نظرات شما :

:: ارسال نظر