روش های درمان بیماری روماتیسمی-چگونه رماتیسم را درمان کنیم؟

روش های درمان بیماری روماتیسمی-چگونه رماتیسم را درمان کنیم؟

درمان های دستی (Manual Theropy)

درمان دستی، تکنیکی است که با مهارت دست ها و برای تشخیص یا درمان ضایعات باقت نرم و مفصل، به منظور کاهش درد، بهبود دامنه حرکتی و راستا، بهبود فانکشن و … بکار می رود.

موبیلیزیشن و منیپولیشن مفصلی (joint mobilization and manipulatio)

موبیلیزیشن و منیپولیشن مفصلی، تکنیک های غیر فعال و ماهرانه هستند، که با استفاده از حرکت فیزیولوژیک یا کمکی و با سرعت و شدت متفاوت، بر روی مفاصل و بافت های نرم انجام شده، تا اهداف درمانی مورد نظر (کاهش درد و بهبود دامنه حرکتی و …) به دست آیند.

اساس تکنیک های موبیلیزیشن مفصلی، دیسترکشن یا اسلاید سطوح مفصلی، به منظور کاهش درد با بازیابی حرکت آرتروکینماتیک است.

حرکت آرتروکینماتیک، حرکت بین سطوح مفصلی هستند که حرکت استخوان را امکان پذیر می کنند، و شامل پنج حرکتف دیسترکشن، اسلاید، رول و اسپین می شوند.

حرکت آرتروکینماتیک

دو واژه ترکشن و دیسترکشن مترادف یکدیگر نیستند: ترکشن نوعی از کشش است که در راستای طولی استخوان، بر مفصل وارد می شود،در حالی که دیسترکشن نوعی از کشش است که در راستای همودی بر راستای مفصل اعمال می شود و موجب جدایی و ایجاد فاصله بین سطوح می شود.

ترکشن و دیسترکشن

پس از اعمال کشش در ستون مهره ای در وضعیت نوترال، موجب دیسترکشن در مفاصل بین بدنه مهره ها و ترکشن بین مفاصل زیگوآپوفیزیال (فست) می گردد.

معاینه و ارزیابی

اگر بیمار محدودیت حرکتی یا حرکت دردناک دارد، باید طی معاینه به بافت مسبب محدودیت و پاتولوژی آن پی برد.

حتما بخوانید  دانلود کتاب رمان جراح دیوانه pdf

کیفیت درد: کیفیت درد هنگام معاینه دامنه حرکتی مفصل، به تعیین مرحله بهبود و دوز تکنیک درمانی، کمک می کند.

. اگر درد قبل از محدودیت بافتی وجود داشته باشد (مانند درد ناشی از گارد عضلانی پس از ضایعات حاد یا مرحله فعال بیماری) ، از تکنیک های ملایم مهار درد استفاده می شود.

. اگر درد هنگام محدودیت بافتی وجود داشته باشد (مانند درد و محدودیت، حین ترمیم بافت های آسیب دیده)، تکنیک های کششی ملایم و مختص بافت سفت شده، به بهبود تدریجی حرکت کمک می کند (باید توجه کرد که به بافت، آسیب مجدد وارد نشود و درد تشدید پیدا نکند.)

. اگر درد پس از محدودیت بافتی وجود دارد، به علت کشش کپسول سفت یا بافت های اطراف مفصل بروز می کند. سفتی مفصل، با تکنیک های موبیلیزیشن، و سفتی بافت های اطراف، با روش های کششی، قابل درمان است.

پزشکی و سلامت

اشتراک گذاری برای حمایت از ما

نظرات شما :

:: ارسال نظر