سفارش انجام پروژه CFD فلوئنت Fluent

سفارش انجام پروژه CFD فلوئنت Fluent

سفارش انجام پروژه CFD-انجام پروژه فلوئنت-انجام پروژه Fluent

مشاوره، طراحی و شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)  سیستم ها در زمینه رشته های مهندسی مکانیک گرایش سیالات، تبدیل انرژی، عمران آب و سازه های آبی، هیدرولیکی ، مهندسی معماری، مهندسی شیمی و غیره در زمینه کار با نرم افزار انسیس فلوئنت و سی اف ایکس , CFX, ANSYS & Fluent  در کلیه مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری پذیرفته می شود.
گزیده ای از نتایج شبیه سازی صنعتی و آکادمیک در زیر آمده است.
 توربین باد های محور افقی با پره های متفاوت، محور عمودی
 برج خنک کن خشک و بررسی پدیده جریان شناوری و انتقال حرارت آزاد
  مبدل های حرارتی مختلف از جمله پوسته ولوله و صفحه ای و رادیاتوری و شکل های مختلف آن
کوپله سیال جامد در موج گیر های دریا و ارتعاش آنها و تولید انرژی با نرم افزار فلوئنت و transient structural
انتقال حرارت طبیعی در محیط های پره دار بسته و لوله های قائم
انتقال حرارت در نانو سیال در انواع هندسه های پیچیده با استفاده
شبیه سازی CFD  جریان های چند فازی آب و هوا در خم رودخانه، آبشار های طبیعی
شبیه سازی چند فازی رسوب گیرها و بررسی راندمان رسوب گیر ها در زوایای مختلف
شبیه سازی  دینامیک سیالات محاسباتی تبخیر، انجماد، جوش، کاویتاسیون در ماژول های میکسچر و اویلرین با فلوئنت
شبیه سازی احتراق های گردابه ای و معمولی با روش های مختلف انتقال گونه، پیش مخلوط، پس مخلوط، پیش مخلوط جزئی و …
انجام پروژه فلوئنت شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی واکنش های شیمیایی با معادله های استوکیومتریک مختلف
انجام پروژه fluent شبیه سازی آیرودینامیک روی خودرو ها، هواپیماهای مختلف با انسیس فلوئنت
پروژه فلوئنت شبیه سازی فن محوری، کمپرسور محوری و گریز از مرکز و انواع توربین گاز
پروژه شبیه سازی فلوئنت انواع بادگیر طبیعی در آب و هوای مختلف شهرهای ایران
شبیه سازی انتقال حرارت در دیسک ترمز به صورت گذرا  به وسیله فلوئنت
انجام شبیه سازی محیط متخلخل به صورت مدلسازی واقعی ( رسم تخلحل) و مجازی با گمبیت و فلوئنت
شبیه سازی انواع مانیفولدهای ماشین ها و توزیع جریان درون آن ها با فلوئنت و گمبیت
جریان روی سدها، سرریز های موجی، پلکانی و غیره با نرم افزار حل گر دینامیک سیالات محاسباتی  فلوئنت و نرم افزار مدلگر گمبیت
جریان تراکم پذیر روی انواع ایرفویل های ناکا و NREL
جریان تراکم پذیر در داخل نازل های همگرا، واگرا و همگرا واگرا با نرم افزار گمبیت و فلوئنت
شبیه سازی مش های دینامیک
انجام پروژه دینامیک سیالات محاسباتی شبیه سازی افت فن های موتورجت با Ansys fluent
انجام پروژه سیالاتی و مدلسازی و شبیه سازی سرج در کمپرسورهای گریز از مرکز با گمبیت و نرم افزار تحلیل سیالات فلوئنت
شبیه سازی جت آب در محیط های تک فازی و چند فازی با ماژول VOF  فلوئنت
شبیه سازی نیروهای میدان های الکتریکی و مغناطیسی و اثرات آنها روی جریان

برای سفارش پروژه اینجا کلیک کنید.

نظرات شما :

:: ارسال نظر