شناخت افراد بیشعور – اعتماد به نفس

شناخت افراد بیشعور – اعتماد به نفس

bishori

از آنجایی که بیشعورها مهارت خاصی در شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و نادیده گرفتن واقعیت ها دارند، از اعتماد به نفس بالایی برخورداند. روان پزشکی بنام چارلز کامبرباند می گوید: << میزان اعتماد بنفس بیشعورها غیر قابل تصور است. اگر ملکه انگلستان از زندانی بازدید کند و در این میان به سلول یک بیشعور نزدیک شود، او مطمئن خواهد شد که ملکه شخصا به دیدارش آمده و از زیارتش بسیار خوشوقت می شود.>> بیشعورها:

. از خود ممنون هستند.

. ایمان دارند که موهبتی الهی برای جهان هستند.

. باور دارند که همه می خواهند از نظرات آن ها در مورد همه چیز مستفیض شوند.

. احساس می کنند که خدا به آن ها وحی کرده تا هر کس را که عقیده ای متفاوت با آن ها دارد را مجازات کند.

. در خرج کردن پول دیگران بسیار مهارت دارند.

. در هر کاری که حرفش به میان بیاید، مهارت دارند.

. عاشق این هستند که کاری انجام دهند که دیگران مثل مار به خودشان بپیچند.

. به خودشان قبولانده اند که هرگز اشتباه نمی کنند.

. همیشه می توانند کسی را پیدا کنند که تقصیراتشان را به گردن او بیندازند.

. انتظار دارند که اگر پرستش نمی شوند دست کم به شدت ستایش شوند.

. اعتماد بنفس خودشان را با تحقیر و استهزای دیگران تقویت می کنند.

سرکوبی

بیشعورها می توانند دیگران را سرکوب کنند، اما کسی نمی تواند آنها را سرکوب کند، مگر یک بیشعور بزرگتر.

تهاجم

بیشعورها اصولا نسبت به همه چیز حالت تهاجمی دارند. در جنگ حالت تهاجمی دارند، در صلح حالت تهاجمی دارند و حتی در گفتن (دوستت دارم) هم حالت تهاجمی دارند. هیچ کدام از این موقعیت ها را هم که از دست ندهند، جلوی آینه حالت تهاجمی به خود می گیرند.

در این مواقع بیشعورها معمولا حالت تهاجمی به خود می گیرند:

. وقتی که صبح از خواب بر می خیزند.

. موقعی که احساس کنند تسلطشان بر دیگران کمتر شده است.

. هنگامی که از آن ها انتقاد شود.

. وقتی که کنترل یا فرمان چیزی در دستشان قرار بگیرد.

. زمانی که مچشان را هنگام خلاف کاری بگیرند.

. موقعی که اقتدارشان را به چالش بگیرند.

. وقتی قرار شود قسط عقب مانده شان را بپردازند.

نظرات شما :

:: ارسال نظر