عشق در نگاه اول از نگاه آلبرت انیشتین

عشق در نگاه اول از نگاه آلبرت انیشتین

عشق در نگاه اول از نگاه آلبرت انیشتین

پیش‌نوشت: داشتم واژه‌های موردعلاقه‌ام را مرور می‌کردم، دیدم عشق از ابتدای سال‌های نوجوانی، به‌رغم فراز و نشیب‌های بسیار، هنوز هم زیباترین واژه‌ای است که می‌شناسم.

خواستم از عشق بنویسم، یاد جمله‌ای از نویسنده آلمانی، هاینریش بل افتادم. بل گفته بعد از هیتلر بسیاری از واژه‌ها معنی اصیل و شریف خودشان را از دست دادند، کلماتی مثل آزادی و عدالت لوث شدند و دیگر تداعی‌های قبلی را نداشتند.

به گمانم اگر احتیاط نکنیم، در عصر شبکه‌های اجتماعی چنین بلایی سر واژه‌های بسیاری ازجمله عشق می‌آید. دربارۀ عشق باید بااحتیاط و خلوص بیشتری نوشت.

پاراگرافی از انیشتین را برایان نقل می‌کنم که به زیبایی از عشق گفته است:

قوه جاذبه باعث عاشق شدن انسان‌ها نیست. چگونه می‌توانید به‌وسیلۀ قوانین شیمی و فیزیک، چنین پدیده مهم بیولوژیکی، یعنی عاشق شدن بار اول را توضیح دهید؟ دستتان را یک دقیقه روی بخاری یا فر داغ قرار دهید، به نظر یک ساعت می‌رسد. یک ساعت با کسی که عاشق او هستید، به نظر یک دقیقه می‌رسد. این است مفهوم نظریه نسبیت.

منبع: shahinkalantari

کلمات کلیدی: عشق در نگاه اول از نگاه آلبرت انیشتین, مفهوم عشق از دید اینیشتین, ارزش کلمات, هاینریش بل, فوجی, چگونه یک نویسنده حرفه ای شویم؟, تمرین نویسندگی, مهارت نوشتن

نظرات شما :

:: ارسال نظر