فروش عسل طبیعی تالش

فروش عسل طبیعی تالش

فروش عسل طبیعی

ارسال شده توسط آقای جمشیدی

عسل پرورشی طبیعی بدون هیچ گونه افزودنی

شماره تماس: ۰۹۱۰۲۲۰۷۴۵۳

قیمت هر کیلو: ۶۰۰۰۰ تومان

نظرات شما :

:: ارسال نظر