فواید و خواص درمانی پیچک جنگلی

فواید و خواص درمانی پیچک جنگلی

فواید و خواص درمانی پیچک جنگلی

پیچک جنگلی پرچینی

گیاه چند ساله، با ساقه های زیر زمینی رونده با شاخه های طویل؛ ساقه ها به طول ۲-۳ متر، نازک، پیچان، مانند تمامی بخشهای گیاه بدون کرک است. برگها دمبرگ دار هستند. سه گوشه ای پهن یا سه گوشه تخم مرغی، قلبی پیکانی، با لوبهای پایینی گرد، کمی نوک دار، نوک تیز، برگها سرنیزه ای، تخم مرغی؛ کاسبرگها کمی کوتاهتر از برگه ها هستند.
پراکندگی جخرافیایی: اروپا، غرب آسیا، شمال آفریقا و شمال آمریکا.
پراکندگی جغرافیایی در ایران: گیلان
مصارف و کاربردها: ریشه، برگها، زرین و شیره ان مصرف می شود .
خواص درمانی: مسهل و صفرا آور دارد و در موارد یبوست، نارسایی کبدی، زیاد شدن اوره خون و التهاب بینابینی بافت های یک عضو مصرف می شود.
ریشه این گیاه ارامش بخش، مدر، ضدتب، مرهم وضماد و مسهل قوی است، اعتقاد، بر این است که مصرف ریشه ان سبب افزایش جریان ترشح صفرا می شود.
این گیاه اغلب در مناطق مرطوب و جنگلی شمال ایران می روید و بندرت در نواحی مرطوب زاگرس نیز دیده می شوند.
پیچک جنگلی با توجه به پراکندگی این گیاه در استان های شمالی کشور و اغلب نقاط مرطوب و سایه و نداشتن عطر و بوی خاص به نظر می رسد که در طب سنتی ایران جایگاهی برای این گیاهان تعریف نشده .

نظرات شما :

:: ارسال نظر