ماساژ ورزشی برای مسابقه-آماده سازی ورزشکار قبل از مسابقه

ماساژ ورزشی برای مسابقه-آماده سازی ورزشکار قبل از مسابقه

ماساژ ورزشی برای مسابقه-آماده سازی ورزشکار قبل از مسابقه-Massage before the race

گردآورنده: fooji.ir

ماساژ ورزشی برای مسابقه با هدف آماده سازی ورزشکاران از نظر بدنی و روانی برای شرکت در رویدادهای ورزشی، کاهش آسیب دیدگی و نیز تسهیل در روند بازگشت به حالت اولیه حین و پس از فعالیت های ورزشی اجرا می شود. اغلب متخصص ماساژ، مربی یا تمرین دهنده یا خود ورزشکار ماساژ ورزشی ویژه مسابقه را اجرا می کند.

 چگونگی اجرای ماساژ ورزشی در مسابقه با توجه به نوع مسابقه، نیازهای ورزشکاران، امکانات موجود و تشکیل تیم حمایت کننده ورزشکاران، متفاوت و متغیر است.

انواع رویدادهای ورزشی شامل بازی ها، دیدارها، تورنومنت ها، رقابت ها یا نمایش های ورزشی است. متخصص ماساژ ورزشی ممکن است از سوی سازمان دهندگان مسابقه به استخدام درآید یا برای تیم خاصی کار کند همچنین ممکن است به صورت خصوصی در خدمت ورزکار باشد.

 در مسابقه های انفرادی ورزشکار خود را با تمام مراحل ماساژ رقابتی تطابق میدهد در حالی که در ورزش های تیمی اغلب از اجرای ماساژ قبل و در بین دو نیمه ممانعت به عمل می آید.

 ماساژ قبل، بین و پس از مسابقه از نظر اهداف و روش های مورد استفاده با یکدیگر متفاوت است. نیازهای ورزشکار قبل از اجرای فعالیت با نیازهای آنها پس از مسابقه بسیار متفاوت است.

پزشکی و سلامت

نظرات شما :

:: ارسال نظر