مثال استفاده از دستور if در متلب – کاربرد if در matlab

مثال استفاده از دستور if در متلب – کاربرد if در matlab

مثال استفاده از دستور if در متلب - کاربرد if در matlab

خوب در این قسمت از آموزش نرم افزار متلب یک مثال ساده برای شما دوستان میزنیم..همراه ما باشید.

برنامه ای بنویسید که هزینه ی تعداد پرتقال های خریداری شده را محاسبه کند و در صورتی که تعداد پرتقال های خریداری شده از 6 عدد بیشتر باشد 18 درصد تخفیف لحاظ شود. قیمت هر پرتقال بدون تخفیف 20 تومان است.

clear all

clc

oranges=input(‘please get number oranges=’);

cost=oranges*20;

if oranges>6

  cost=(1-18/100)*cost;

end

بعد از اجرای برنامه، با دستور input مقدار پرتقال های خریداری شده از کاربر پرسیده می شود و به جای متغیر oranges قرار می گیرد و سپس خروجی محاسبه می شود.

please get number oranges = 5

به دلیل اینکه در جلوی فرمان ها و متغیر ها از علامت کالمن استفاده شده لذا جواب ها بر روی صفحه نمایش داده نمی شود اما در حافظه (workspace) وجود دارد. در این گونه مواقع نام متغیر مد نظر را در صفحه متلب تایپ کنید:

>> cost

cost =

100

همچنین به عنوان یک قاعده یادتان باشد یک متغیر نمی تواند در سمت راست تساوی قرار گیرد مگر آنکه آن متغیر مقدارش قبلا تعریف شده باشد. مثلا متغیر oranges به دلیل آن که در خط سوم مقدارش مشخص شده است در خط چهارم بکار رفته است. از طرفی اگر یکی از متغیرها مقدارش تغییر نماید آخرین مقدار را حفظ می کند. پس از بین مقادیر cost در خط چهارم و ششم، مقدار خط ششم در حافظه قرار میگیرد مگر آنکه شرط if برقرار نشود.

آموزش نرم افزار متلب

نظرات شما :

:: ارسال نظر