مدل سیستم آبشاری – Water fall model

مدل سیستم آبشاری – Water fall model

نگارنده: مهندس جعفری

سایت : fooji.ir

waterfall_model

در مدل آبشاری روند داده ها از بالا به پایین دست است. به عبارت دیگر در این روش مدلسازی، جریان اطلاعات یکطرفه است.

به بیان دیگر، در این روش هر مرحله از مدلسازی سیستم فقط به مرحله ماقبل خود ارتباط دارد.

همانطور که ملاحظه می شود، در مدلسازی سیستم و تجزیه فعالیت ها، به هیچ عنوان امکان مدلسازی فعالیت های پایین دست در فعالیت های بالا دست وجود ندارد و یا:

 • تغییرات در فرآیند طراحی ، در این مدل ، امکان شبیه سازی ندارد.
 • هر فعالیت برای ورودی مشخص که متاثر از فعالیت های ماقبل خود است، کار می کند.

ویژگی های مدل آبشاری:

 • فعالیت ها به صورت توالی یکدیگر انجام می شوند.
 • امکان همپوشانی بین فعالیت ها وجود دارد.
 • تعامل بین فعالیت های دور دست، وجود دارد.
 • تمامی الزامات هر فاز در شروع هر فاز بایستی مشخص باشند.(یعنی، تغییرات قابل مدلسازی نیستند.)

شاخص ها در مدل آبشار:

 • مدل آبشار بر اساس اندازه و شیب در هر مرحله شناخته می شود. که معنای مهندسی آنها عبارتند از :
 • اندازه: مدت زمانی که سیستم در آن فاز می ماند.
 • شیب: مدت زمان گذرا از هر مرحله

کوتاه کردن اندازه و شیب در هر مرحله از آبشار به کیفیت تصمیم گیری تیم بستگی دارد.

کیفیت تصمیم گیری در یک تیم نیز تابعی از ورودیهای زیر است:

 • مهارت skill
 • دانش knowledge
 • شرایط/موقعیت attitude
 • تجربه experience

که همه نیاز به زمان دارند.

این روش برای سیستم هایی با سیکل پریود کوتاه مناسب است.

اشتراک گذاری برای حمایت از ما
حتما بخوانید  ده ناو هواپیمابر برتر دنیا

نظرات شما :

:: ارسال نظر