مسئولیت بین المللی دولتها و مبانی فلسفی مسئولیت

مسئولیت بین المللی دولتها و مبانی فلسفی مسئولیت

مسئولیت بین المللی دولتها و مبانی فلسفی مسئولیت

نظر به آنکه معتقدم در میهن پاک و سراسر مهر ایران صنعت نشر غیر حرفه ای و نامتناسب با سطح درآمد دانشجویان، نه تنها نتوانسته موجبات توسعه علمی را فراهم آورد، بلکه باعث توسعه سازمان یافته جهالت علمی شده است و از طرفی دیگر به عنوان معلم دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ذخیره مناسبی از کارهای پژوهشی دارم، لذا این کتاب را که اولاً تز دکتری و ثانیاً حاصل چندین سال مطالعه این کمترین در حوزه مسئولیت بین المللی دولت ها با رویکرد بررسی فلسفی این موضوع بوده است را به رایگان در اختیار جامعه دانشگاهی و بخصوص دانشجویان محروم قرار می دهم. باشد که ذکات علمی این حقیر به حساب آید.


نویسنده: میثم آرائی درونکلا

حجم: ۵ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۸۰


لینک دانلود کتاب

نظرات شما :

:: ارسال نظر