نوار ابزار measure و View در کتیا+آموزش مقدماتی کتیا

نوار ابزار measure و View در کتیا+آموزش مقدماتی کتیا

نوار ابزار Measure در کتیا

دستور (1) Measure between: از این دستور برای اندازه گیری فاصله ی بین دو نقطه، دو خط و یا دو صفحه استفاده می شود. برای انتخاب این نقاط و یا خطوط، از کلیک موس استفاده می کنیم.

دستور (2) Measure: از این دستور برای مشخص کردن اندازه خطوط، شعاع دایره ها و انواع منحنی ها استفاده می شود که بعد از انتخاب دستور، بر روی خط یا شکل مورد نظر کلیک کرده، تا اطلاعات و اندازه های آن را نمایش دهد.

معرفی نوار ابزار view

نوار ابزار View در کتیا

دستور(1) Fit All In : با انتخاب این دستور، صفحه ی نمایش به اندازه ای که تمام ترسیم ها یا اشکال درآن دیده شوند، کوجک یا بزرگ می شود.

دستور (2) Pan: با انتخاب این دستور می توانیم صفحه ترسیم را جابجا کنیم. به جای انتخاب این دستور، می توانیم کلید وسط ماوس را فشار دهیم و در همین حال ماوس را نیز حرکت دهیم.

دستور (3) Ratate: با انتخاب این دستور می توانیم صفحه ی ترسیم را بچرخانیم و در وضعیت دید ایده آل خود قرار دهیم. به جای انتخاب این دستور، می توانیم کلید وسط ماوس و کلید چپ و یا رات آن را همزمان فشار دهیم و در همین حال ماوس را حرکت دهیم.

دستور (4) Normal View: این دستور دید نرمال، یعنی دید عمود به صفحه را به ما می دهد، که اگر دید ما نسبت به صفحه ترسیم عمود باشد، صفحه را 180 درجه می چرخاند.

دستور (5) Create View: این دستور صفحه ی نمایش را به چهار قسمت تقسیم می کند و چها نمای مختلف را به ما نمایش می دهد.

دستور (6) Isometric View: با این دستور صفحه و زیر شاخه های آن می توانیم از جهت های مختلف جسم و یا ترسیم را مشاهده نماییم.

دستور (7) View Mode: با فرمان های مختلف زیرشاخه ی این دستور می توانیم تعیین کنیم، خطوط موجود روی جسم و یا نوع ماده ی انتخابی برای جسم، قابل مشاهده باشند یا خیر. این دستور بیشتر در محیط های سه بعی کاربرد دارد.

دستور (8) Swap visible Space: در CATIA این امکان وجود دارد که شکل یا ترسیم و یا جسم طراحی شده را با راست کلیک کردن و انتخاب دستور Hide، غیر قابل مشاهده، و هرگاه نیاز به مشاهده ی آن بودف دوباره با راست کلیک کردن و انتخاب دستور Show، آن را قابل مشاهده کنیم. دستور Swap visible Space به ما این امکان را می دهد که تمام اجسام یا شکل های Hide شده را، بدون Show کردن آن ها، مشاهده کنیم. این دستور در مواقعی که صفحه ی ترسیم خیلی شلوغ باشد کاربرد زیادی دارد.

نظرات شما :

:: ارسال نظر