نویسنده آنلاین حرفه‌ای چه ویژگی‌هایی دارد؟

نویسنده آنلاین حرفه‌ای چه ویژگی‌هایی دارد؟

نویسنده آنلاین حرفه‌ای چه ویژگی‌هایی دارد؟

نویسندگی آنلاین یعنی چه؟

به گمانم نوشتۀ آنلاین نوعی از متن است که برای فضای آنلاین تولید می‌شود و در اینترنت عرضه می‌شود.

نویسندگی آنلاین از تأثیرگذارترین و به‌روزترین انواع نویسندگی است که در ایران هنوز به ظرفیت‌های آن پی نبرده‌ایم.

برای اینکه در فضای آنلاین بنویسم لازم نیست نویسنده‌ای حرفه‌ای باشیم که تمام زمانش را وقف نوشتن کرده؛ بلکه هرکدام از ما با توجه به تخصصی که داریم می‌توانیم رسانۀ شخصی خودمان را داشته باشیم. ولی نکات مهمی هست که برای هر نویسندۀ آنلاینی که در پی اثربخشی بیشتری است ضروری به نظر می‌رسد.

نویسندۀ آنلاین چه ویژگی‌هایی را ندارد؟

نویسندۀ آنلاین از آن دسته از آدم‌هایی نیست که از سر نابلدی و کم‌سوادی برای تأمین محتوای سایت و کانالش از درودیوار و غذایی که می‌خورد عکس سلفی بگیرد.

نویسندۀ آنلاین آدم زردی نیست که مدام دنبال اخبار و حوادث و شایعات روز باشد و به آن‌ها عکس‌العمل نشان بدهد.

نویسندۀ آنلاین کسی نیست که حرف جدیدی نداشته باشد و فقط و فقط از روی سایت‌ها خارجی کپی و ترجمه کند.

نویسندۀ آنلاین چه ویژگی‌هایی دارد؟

او شتاب‌زدگی فضای آنلاین را می‌فهمد اما شتاب‌زده نمی‌نویسد. آنلاین بودن به این معنا نیست که در لحظه هر چیزی به ذهنمان خطور کرد را بریزیم توی اینترنت.

نویسندۀ آنلاین حرفه‌ای فاصله‌ای منطقی را بین نوشتن و انتشار در نظر می‌گیرد.

برای نویسندۀ آنلاین تولید مطالب ارزش‌آفرین و بدون تاریخ‌مصرف اولویت اصلی را دارد. برای او کیفیت به‌مراتب مهم‌تر از به‌روز بودن به هر قیمتی است.

نویسندۀ آنلاین دنباله‌رو جریان‌های روز و ابتذال فکری موجود در فضای اینترنت و شبکه‌های جدیدی نیست. او اگر به رویدادها می‌پردازد، نگاهی هم به روندها دارد.

منبع: shahinkalantari

آموزش نویسندگی

ویژگی های نویسنده حرفه ای

نظرات شما :

:: ارسال نظر