پهباد king Fisher – کینگ فیشر – UAV

پهباد king Fisher – کینگ فیشر – UAV

Kingfisher-کینگ فیشر

بخش استرالیایی شرکت بی ای ئی سیتمز با همکاری مرکز روبوتیک دانشگاه سیدنی ۱۹۹۹ یک برنامه پژوهش و توسعه موسوم به انسر را با هدف توسعه و ارزیابی فناوری های مورد نیاز برای ارتقاء جنگ افزار شبکه محور و عملیات خودکار پهبادی آغاز کرد.

هدف از توسعه این فناوری کسب داده های همزمان از چندین پهباد عملیاتی بود که در توصعه پهبادهای تاکتیکی و رزمی و معماری سامانه های تجسمی و شناسایی کاربرد دارد. پهباد های اولیه مورد استفاده برای ارزیابی این فناوری ها و توانمندی ها به برامبی موسوم بودند. پهباد کینگ فیشر نمونه توسعه یافته برامبی است.

کشور: استرالیا

شرکت سازنده: BAE Systems

نوع: پهباد اثباتگر فناوری

حداکثر وزن: ۱۲۱ کیلو گرم

حداکثر سرعت افقی : ۱۸۵ کیلو متر بر ساعت

نظرات شما :

:: ارسال نظر