ژوان: فرهنگ فرهنگ واژگان، اصطلاحات و کنایات (فارسی – کردی)

ژوان: فرهنگ فرهنگ واژگان، اصطلاحات و کنایات (فارسی – کردی)

ژوان: فرهنگ فرهنگ واژگان، اصطلاحات و کنایات (فارسی - کردی)

فرآیند شناخت انسان با احساس آغاز می شود، ادراک به آن معنا می دهد، فرآیند تفکر به تحلیل و ترکیب ادراک می پردازد و سرانجام غالبهای ارتباطی یعنی کلمات، علایم، عبارات و جملات و به طور کلی مفاهیم برای ادراکات یا بیان روابط میان صورتهای ذهنی مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجا که ارتباط، مهمترین رفتار اجتماعی انسان هاست، سخن گفتن و نوشتن، به عنوان نمود ارتباط، آشکارترین رفتارهای اجتماعی نوع بشر به شمار می آیند…


نویسنده: بهزاد خوشحالی

حجم: 11 مگابایت

تعداد صفحات: 557

لینک دانلود کتاب ژوان

نظرات شما :

:: ارسال نظر