کتاب آشنایی با دین زرتشت

کتاب آشنایی با دین زرتشت

کتاب آشنایی با دین زرتشت

چند هزار سال پیش، در سرزمین ایران خورشید تابانی درخشیدن گرفت. خورشید یکتاپرستی که پرتو آن خرد و اندیشه و نیک اندیشی (وهومن) بود و فروغش راستی و پاکی (اشا). راه دروغ بر اندیشه ها بسته و زبان ها به راستی گشوده شد. آبادانی و کشت و گرامیداشت اخشینج های نخستین طبیعت خاک و هوا و آب و آتش شیوه ی زیست مردمان گشت و زندگی همان گونه که سرشت و خواست خورشید بود، زنده و شکوفان و بارور شد.

اشو زرتشت هنگامی به راهنمایی مردمان برانگیخته شد که جهان آن روز در تاریکی و نادانی فرورفته بود. ستم و ستمکاری شیوه ی زیست و پیروی از باورهای پنداری نادرست همراه با آیین های نابخردانه و دادن فدیه های خونین دین و کیش همگان بود. در این روزگار تیره اشو زرتشت درفش راستی و پاکی و وهومنی برافراشت و با سخنانی شیوا و جانبخش مردمان را به راه رستگاری که راه اشویی و پارسایی باشد، فراخواند…


نویسنده: حسین وحیدی

حجم: 2 مگابایت

تعداد صفحات: 125

لینک دانلود کتاب آشنایی با دین زرتشت

نظرات شما :

:: ارسال نظر