کتاب اصول و مبانی خط نستعلیق: بررسی آن در شیوه صفوی و معاصر

کتاب اصول و مبانی خط نستعلیق: بررسی آن در شیوه صفوی و معاصر

کتاب اصول و مبانی خط نستعلیق: بررسی آن در شیوه صفوی و معاصر

مطالب عنوان شده در این کتاب بر پایه مطابقت اصول و مبانی هنرهای تجسمی با خوشنویسی خط نستعلیق انجام گرفته است. با توجه به تقسیم بندی و تعاریفی که توسط بابا شاه اصفهانی در بیان اجزاء خط عنوان شده، (ترکیب، کرسی، نسبت، ضعف، قوت، سطح، دور، صعود مجازی، نزول حقیقی، اصول، صفا و شان) و مبانی هنرهای تجسمی که زبان مشترک رشته های هنرهای تجسمی است، سعی شده نگاه علمی به مبانی خط صورت پذیرد و سپس خط نستعلیق در دو شیوه معاصر و صفوی بررسی گردد…

نگارنده سعی کرده تا حد توان مطالب را ساده، جامع و قابل فهم ارائه دهد ولی به دلیل تنوع و گستردگی در دنیای هنر، نمی توان این کتاب را خالی از ایراد دانست….


نویسنده: روح الله اسحاق زاده

حجم: 16 مگابایت

تعداد صفحات: 96

نظرات شما :

دیدگاه ها بسته شده اند.