کتاب تاریخ ادیان (جلد چهارم)

کتاب تاریخ ادیان (جلد چهارم)

کتاب تاریخ ادیان (جلد چهارم)

تاریخ تحلیلی ادیان و مذاهب در جهان از آغاز تا امروز

کتاب چهارم: مه لانه زیو پولی نه زی، چگونه دین و جادو نظام اجتماعی را می سازد : توتم و تابو

کتاب چهارم : مه لانه زیو پولی نه زی، چگونه دین و جادو نظام اجتماعی را می سازد : توتم و تابو

مطالعه ادیان بدوی و ابتدایی عبارت است از مباحثی پراکنده و بسیار متشتت و مغشوش که به واسطه روایات جهانگردان، سیاحت نامه نویسان، کاشفان مناطق نامکشوف، مبلغان مسیحی و کشیشان، ودر این اواخر مردم شناسان و جامعه شناسان به ما باز رسیده است. این روایات و نوشته ها و اغلب نقل قول ها چه بسا که در موضوع واحدی متضاد بوده و برخلاف هم می باشند و این امر مولود و پدید شده عللی چند است:

مبلغان مسیحی و کشیشان چه بسیار که از روی تعصب قضاوت کرده و به دروغ و ناروا گزارش داده و چیز نوشته اند. اینان یا سعی کرده و کوشیده اند که دین و مذهب اقوام بدوی را پرتوی از مسیحیت جلوه دهند، و یا انسان های بدوی را در هیات حیوانی پست نمودار سازند. البته در میان این دسته بوده اند کسانی که پرتو حقیقت جویی و کاوش های علمی برمدار راستی و درستی و حق پویی درشان غلبه کرده و کوششی مبذول داشته اند تا با مطالعه یی بی طرفانه و منصفانه وضع فکری و دیانات و مذاهب بومیان را به همراه شواهدی از آداب، عادات، رسوم، افسانه ها،اساطیر، شعایر، قوانین،هنر و جنبه های سلوکی زندگی شان را فهم و تفهیم نمایند، اما این کسان بسیار انگشت شمار و نادر بوده اند.


نویسنده: هاشم رضی

حجم: 11 مگابایت

تعداد صفحات: 274

نظرات شما :

:: ارسال نظر