کتاب حقوق مدنی خانواده – جلد 2 – کاتوزیان

کتاب حقوق مدنی خانواده – جلد 2 – کاتوزیان

کتاب حقوق مدنی خانواده - جلد 2 - کاتوزیان

فهرست عنوانهای اصلی:

 • فصل اول: نسبت مشروع
 • مبحث اول: شرایط تحقق نسبت
 • مبحث دوم: اثبات نسب
 • فصل دوم: همبستگی خانوادگی و حمایت از کودکان خانواده
 • مبحث اول: کلیات
 • مبحث دوم: حضانت (نگهداری و تربیت طفل)
 • مبحث سوم: ولایت
 • مبحث چهارم: وصایت
 • مبحث پنجم: قیمومت
 • مبحث ششم: الزام به انفاق
 • فصل سوم: فرزند خواندگی
 • مبحث اول: ایجاد رابطه فرزند خواندگی
 • مبحث دوم: آثار فرزند خواندگی
 • مبحث سوم: قطع رابطه فرزند خواندگی

نویسنده: ناصر کاتوزیان

اولاد، روابط پدر مادر و فرزندان

حجم: 6 مگابایت

تعداد صفحات: 409

لینک دانلود کتاب حقوق مدنی خانواده – جلد 2

نظرات شما :

:: ارسال نظر