دانلود کتاب دولت و جامعه در ایران: انقراض قاجار و استقرار پهلوی

دانلود کتاب دولت و جامعه در ایران: انقراض قاجار و استقرار پهلوی

دانلود کتاب دولت و جامعه در ایران: انقراض قاجار و استقرار پهلوی

نویسنده: محمدعلی همایون کاتوزیان

مترجم: حسن افشار

حجم: 8 مگابایت

تعداد صفحات: 481

درباره کتاب

کتاب حاضر دربرگیرنده‌ی دو اثر تحقیقی است در مجلدی واحد. یکی از آنها مطالعه‌‌ای است درباره‌ی دولت و جامعه در ایران به‌طور کلی؛ با توجه خاص به دوره‌ای که از قتل ناصرالدین‌شاه قاجار در سال ۱۲۷۵/۱۸۹۶ آغاز می‌شود و به پایان حکومت رضاشاه پهلوی در اوایل دهه‌ی 1940 / سال 1320 شمسی ختم می‌گردد. دیگری گزارش و تحلیل دقیق و مستند و موبه‌مویی از قرارداد ۱۲۹۸/۱۹۱۹ و کودتای ۱۲۹۹/۱۹۲۱ است که نتیجه‌ی مستقیم شکست آن قرارداد بود.‏

مطالعات جدید درباره‌ی دولت، سیاست و جامعه‌ی ایران غالبا بر پایه‌ی نظریه‌هایی انجام گرفته است که برای مطالعه‌ی جامعه‌ی اروپایی پدید آمده‌اند و همین باعث ناکامی آن نظریه‌ها در تبیین برخی از پدیده‌ها و رویدادهای تاریخی و اجتماعی ایران شده است. کاتوزیان، باتوجه به این واقعیت، نظریه‌ی جدید و متفاوتی عرضه کرده است که تناوب پیوسته‌ی استبداد و هرج و مرج را ویژگی تاریخ سیاسی ایران می‌شمارد. در کتاب حاضر،‌ این نظریه به‌طور تفصیلی و کامل با تحلیل شواهد تطبیقی از تاریخ ایران و اروپا در زمینه‌‌ی چگونگی مالکیت،‌ قانون، مشروعیت، عصیان، تحرک اجتماعی، و غیره عرضه شده است. پس از آن این نظریه، به عنوان الگوی جامعه‌شناسی تاریخی ایران،‌ در مورد رویدادهای پایان قرن نوزدهم ایران به‌کار بسته می‌شود و شواهد فراوانی از رویدادهای این دوره‌ی نسبتاً کوتاه در تأیید آن دیدگاه به دست می‌آید. نظریه‌ی یادشده به‌نوبه‌ی خود در فهم و تحلیل وقایع و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در این دوره راه‌گشاست.

این کتاب ترجمه‌ای است از کتاب State And Society In Iran: The Eclipse Of The Qajars And The Rise Of The Pahlavis به‌قلم حسن افشار که نخست در 1379 و سپس با بازبینی و اصلاحات مؤلف کتاب، محمدعلی همایون کاتوزیان، در 1380 از سوی نشر مرکز به‌چاپ رسید.


لینک دانلود کتاب دولت و جامعه در ایران: انقراض قاجار و استقرار پهلوی

نظرات شما :

:: ارسال نظر