کتاب فرزندان استر: مجموعه مقالاتی دربارۀ تاریخ و زندگی یهودیان در ایران

کتاب فرزندان استر: مجموعه مقالاتی دربارۀ تاریخ و زندگی یهودیان در ایران

کتاب فرزندان استر: مجموعه مقالاتی دربارۀ تاریخ و زندگی یهودیان در ایران

فرزندان استر ESTHER’S CHILDREN، عنوان کتابی است به قلم هومن سرشار که انتشارات جامعه یهودیان فیلادلفیا [و مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران] آن را در سال 2001 میلادی منتشر کرده است.

فرزندان استر کتابی است مصور و به زبان انگلیسی که حاوی تاریخ کامل زندگی یهودیان ایرانی در اعصار مختلف می باشد. برخی از سرفصل های این کتاب عبارتند از: دوران هخامنشیان، اوضاع یهودیان در خلال امپراطوری ساسانیان، تلمود بابلی، عصر صفوی، ادبیات فارسیهود، زندگی سیاسی، روشنفکران یهودی ایران در قرن بیستم، سلطنت پهلوی و انقلاب اسلامی، نامداران یهودی ایران، سهم آنان در تاریخ و ادبیات ایران.

و اما استر کیست؟ و فرزندان وی در این اثر به چه کسانی گفته می شود. در عهد عتیق کتاب استر، معرفی نسبتا جامعی از استر و جایگاه وی به عنوان ملکه دربار خشایارشا ارائه می شود. او جایگزین ملکه ای که پیش از این از خواست خشایارشا برای حضور در میان میهمانان، تمرد کرده بود و وشتی نام داشت می شود و البته دلیل اخراج وشتی از دربار و انتخاب استر به عنوان ملکه نیز از نکات مبهم تاریخی است.

در همین زمان خشایارشا، وزیری به نام هامان داشته که بنا بر نظر نویسنده کتاب استر در عهد عتیق، دشمنی دیرینه با یهودیان داشته است و با بدگویی از یهودیان و ایجاد ترس از آنها در دل شاه، برنامه از میان بردن یهودیان در امپراطوری را طراحی کرده و فرمان آن را از شاه اخذ کرده و با قرعه (پوریم) روزی را جهت اجرای این فرمان که 12 ادار مطابق با ایام پایانی ماه اسفند در تقویم خورشیدی بوده است، تعیین می کند.


نویسنده: هومن سرشار

مترجم: مهرناز نصریه

حجم: 22 مگابایت

تعداد صفحات: 451

لینک دانلود کتاب فرزندان استر

نظرات شما :

:: ارسال نظر