کتاب مبانی و اصول تربیت دینی و تفاوت آن با تعلیمات دینی

کتاب مبانی و اصول تربیت دینی و تفاوت آن با تعلیمات دینی

کتاب مبانی و اصول تربیت دینی و تفاوت آن با تعلیمات دینی

در این نوشتار به ابعاد مختلف از چگونگی تربیت دینی دانش آموزان پرداخته شده و تا حد امکان سعی بر آن شده اصول و روش های آن به مربیان تربیتی نشان داده شود. آنچه در اینجا بررسی می شود چگونگی ایجاد “اعتقاد و رفتارهای دینی” و راههای انتقال “ارزش های مذهبی” به دانش آموزان است.

سرفصل های کتاب:
بخش اول: کلیات تربیت دینی
بخش دوم: معرفت دینی زیرساز تربیت دینی
بخش سوم: جایگاه تربیت دینی
بخش چهارم: نقش مربیان در تربیت دینی
بخش پنجم: اصول و مبانی تربیت دینی
بخش ششم: نقش باور در تربیت دینی
بخش هفتم: روش هایی از تربیت دینی
بخش هشتم: مراحل و موضوعات تربیت دینی
بخش نهم: آموزش ادب ها
بخش دهم: آسیب شناسی تربیت دینی


نویسنده: غلامعلی کیومرثی

حجم: 6 مگابایت

تعداد صفحات: 213

نظرات شما :

:: ارسال نظر