کتاب نظریه هنجار گذاری و آینده نظم جهانی

کتاب نظریه هنجار گذاری و آینده نظم جهانی

کتاب نظریه هنجار گذاری و آینده نظم جهانی

مجموعه حاضر متضمن مقالات بسیار مهمی در پهنه ادبیات روابط بین الملل در قرن بیستم است که در طول پنجاه سال در این زمینه نگاشته شده و توسط آندرو لینکلیتر که خود ید طولایی در این رشته دارد، تدوین و ویرایش شده است. انجام این مهم توسط انتشارات معروف راتلج صورت گرفته است. ویراستار متن اصلی با وسواس مثال زدنی از میان هزاران مقاله موجود در این زمینه اقدام به پالایش مطالب نموده و معتبرترین آنها را برای مجموعه حاضر برگزیده است.

فهرست مطالب:

 • حقیقت و قدرت، دیرنشینان و فن سالاران: نظریه و عمل در روابط بین الملل
 • تبادل نظر: پاسخی به والس
 • قدرت و حقیقت: پاسخی به ویلیام والس
 • نقش مثبت دولت در امور دنیا
 • دموکراسی و جهانی شدن
 • عرصه های همگانی شهروندان جهان
 • دولت-ملت اروپایی: درباره پیشینه و آینده حاکمیت و شهروندی
 • اخطاریه مدرن؟ تاملاتی درباره نظریه هنجارگذار بین المللی در دنیای پساغربی
 • بحران قابل زندگی ماندن زیست بوم؟ تغییر جهانی محیط زیست و دولت-ملت
 • حاکمیت میمون ها
 • پیوست ها

نویسنده: آندرو لینکلیتر

مترجم: لیلا سازگار

حجم: 7 مگابایت

تعداد صفحات: 371

لینک دانلود کتاب نظریه هنجار گذاری و آینده نظم جهانی

نظرات شما :

:: ارسال نظر