کتاب نوسازی سیاسی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم

کتاب نوسازی سیاسی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم

کتاب نوسازی سیاسی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم

ژاپن سومین قدرت بزرگ صنعتی دنیا با دارا بودن یکی از نیرومندترین و دموکرات ترین حکومتها در آسیا در مدت زمانی نزدیک به یک قرن به موقعیت اعجاب انگیز کنونی خود نایل شده است. در پایان جنگ جهانی دوم ژاپن، سرزمینی شکست خورده و از هستی ساقط شده بود. فاتحان جنگ نه تنها امید چندانی به برپا خواستن مجدد این کشور از خرابیهای جنگ نداشتند، حتی نگران بودند که مبادا ژاپن به دامن کمونیسم بیفتد.

اما اکنون با شکفتی فراوان مشاهده می شود که ژاپن نه فقط از خرابیهای جنگ پیروز بیرون آمده است و مجددا قد برافراشته، بلکه فاتحان دیروز جنگ را نیز به مبارزه طلبیده است. اما این بار مبارزه در زد و خورد مسلحانه و با گلوله و آتش نیست. این دفعه صحنه رقابت امور اقتصادی، بازرگانی و علمی است.

این پیشرفتها از این جهت مهمتر و جالبترند که ژاپن یک قرن قبل کشوری منزوی، فئودالی و کشاورزی بود ولی اکنون کشوری صنعتی، پیشرفته و جدید است. ژاپن به عنوان جامعه ای سریعا در حال تغییر در جهان نامیده شده است که در عین حال به سنتهایی که از گذشته هایی بسیار دور مایه می گیرد وفادار است. با وجود این تاریخ و سنن کهن، ژاپن همچنان دستخوش تحول و دگرگونی گشته که شاید در کشورهای دیگر جهان سایقه نداشته است…


نویسنده: پرویز پرویزیان

حجم: 4 مگابایت

تعداد صفحات: 299

لینک دانلود کتاب نوسازی سیاسی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم

نظرات شما :

:: ارسال نظر