کتاب هیچکاک و آغاباجی و داستانهای دیگر

کتاب هیچکاک و آغاباجی و داستانهای دیگر

کتاب هیچکاک و آغاباجی و داستانهای دیگر

کتاب هیچکاک آغاباجی و داستان های دیگر یک نمونه جمع آوری شده از داستان که راوی تمام یک اندازه میباشد. پسر بچه درس خوانی که از نظر و دید خویش ارتباط خانوادگی و همسایگی و اساسی تر شرایط سیاسی دوران دعوای شاه و مصدق را تعریف مینماید. و بسیار هم به سینما علاقه مند است و درمورد فیلم ها هم بسیار صحبت میکند.

هیچکاک و آغاباجی: پسر تازه از سینما و دیدن فیلم روح هیچکاک به خانه برگشته که با آغاباجی یکی از فامیل های دور رو به رو می شود .

جشن روز مردم: بچه های مدرسه را به مناسبت جشن مردم تعطیل کرده اند و سینماها نیز مجانی است.

شِزِم، صاعقه، کبوتر جلد داود: بچه هایی که عاشق پروازند کبوتر دارند و تعریف صحنه هایی از پرواز.

باله دریاچه قو: پسر به همراه دایی اش برای دیدن فیلم موزیکال دریاچه قو رفته و کم کم رفتن به سوی حوادث سیاسی.

من و اینگرید برگمن: پسری که عاشق اینگرید برگمن است.


نویسنده: بهنام دیانی

حجم: 4 مگابایت

تعداد صفحات: 199


لینک دانلود کتاب هیچکاک و آغاباجی و داستانهای دیگر

نظرات شما :

:: ارسال نظر