کتاب پنج زبان معذرت خواهی در عشق

کتاب پنج زبان معذرت خواهی در عشق

کتاب پنج زبان معذرت خواهی در عشق

زندگی واقعی از مردمی واقعی تشکیل می شود، که مرتکب اشتباه واقعی می شوند. در کتاب پنج زبان معذرت خواهی در عشق، زبان اصلی معذرت خواهی خود را یاد می گیرید، و می توانید به زبان کسانی که دوست دارید، صحبت کنید. درک و استفاده از پنج زبان معذرت خواهی را یاد می گیرید.

از متن کتاب:

در دنیای به تمام معنا نیازی به عذرخواهی نیست. اما چون دنیا ناقص است نمی توانیم بدون عذرخواهی دوام آوریم. تحصیلات دانشگاهی من در زمینه انسان شناسی است و فرهنگ انسان را مطالعه می کنم. یکی از نتیجه گیری های شفاف ایرانشناسی این است که همه مردم پایبندی اخلاقی دارند که در برخی موارد درست است و در برخی موارد نادرست. مردم به گونه ای درمان ناپذیر به اخلاقیات اهمیت می دهند. در روانشناسی بیشتر اوقات آن را وجدان می نامند. در علم خداشناسی آن را جبر یا تقدیر الهی می نامند.

معیاری که وجدان با آن کسی را محکوم یا تایید می کند، تحت تاثیر فرهنگ قرار دارد. برای مثال در فرهنگ اسکیمو، اگر کسی در سفر سختی باشد و غذایش تمام شود، کاملا مجاز است وارد خانه برفی فرد غریبه شود و هر چه را در دسترس بود بخورد. در بیشتر فرهنگ های غربی، ورود به خانه خالی جرم محسوب می شود. اگرچه معیار درست، از فرهنگی به فرهنگ و گاهی اوقات میان فرهنگ ها متفاوت است، همه انسان ها حس تشخیص درست و نادرست بودن موارد را دارند…


نویسنده: گری چپمن

مترجم: گیتی شهیدی

حجم: 10 مگابایت

تعداد صفحات: 322

لینک دانلود کتاب پنج زبان معذرت خواهی در عشق

نظرات شما :

:: ارسال نظر