کشف نخستین قمر فراخورشیدی – اخبار نجوم

کشف نخستین قمر فراخورشیدی – اخبار نجوم

کشف نخستین قمر فراخورشیدی - اخبار نجوم

اخترشناسان از کشف یک جرم فضایی خبر می دهند که می توان آن را نخستین قمر فراخورشیدی شناسایی شده نامید.

به نقل از انگجت، اخترشناسان در سالهای اخیر شمار قابل توجهی از سیارات فراخورشیدی را شناسایی کرده اند اما تاکنون خبری از اقمار فراخورشیدی نبوده است.

به رغم تلاشهایی که در این زمینه صورت گرفته، از آنجاکه اقمار سیارات فراخورشیدی بسیار کوچک هستند شناسایی آنها نیز با استفاده از فناوریهای فعلی به سختی صورت می گیرد.

اکنون گروهی از اخترشناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی کپلر و داده هایی که توسط آن حاصل شده موفق به کشف نشانه هایی شده اند که می تواند دلیل روشنی بر یک قمر شبیه نپتون به دور سیاره ای در سیستم خورشیدی Kepler-1625 باشد. این منظومه خورشیدی ۴ هزار سال نوری با زمین فاصله دارد.

اخترشناسان با اشاره به اینکه هم اکنون تنها تلسکوپ فضایی کپلر را به عنوان ابزاری کارآمد برای چنین بررسیهایی در اختیار داریم، جرم فضایی تازه شناسایی شده را به احتمال فراوان نخستین قمر فراخورشیدی می دانند که توسط انسان تشخیص داده شده است.

کشف چنین اجرامی برای اخترشناسان از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا همانطور که وجود ماه در نزدیکی زمین شانس ادامه حیات را بر روی آن افزایش داده است، چنین تصور را نیز می توان برای سایر سیارات در نظر گرفت.

منبع: خبرگزاری مهر

اخبار نجوم

کشف نخستین قمر فراخورشیدی

اشتراک گذاری برای حمایت از ما
حتما بخوانید  شکست ژاپن در اولین پرتاب موشک خصوصی

نظرات شما :

:: ارسال نظر