یادنامه دکتر علی شریعتی (دفتر دوم)

یادنامه دکتر علی شریعتی (دفتر دوم)

یادنامه دکتر علی شریعتی (دفتر دوم)

شریعتی با دقت و موشکافی بی نظیری نشان می دهد که چگونه یک ایمان جوشان که همه ابعاد جامعه را به هیجان و حرکت و دگرگونی و انقلاب درمی آورد، به یک انیستیتوسیون، یعنی یکی از نهادها و پایه های ثابت و رسمی جامعه تبدیل می شود. این تبدیل و تحول تاریخی، تشیع را به عنوان یک کلیت و همه اجزا و مقوله های آن را (وصایت، امامت، عصمت، ولایت، شفاعت، اجتهاد، عدل، دعا، انتظار و غیبت) در برگرفته و همه را از اساس، وارونه و به ضد خود بدل می کند. این وارونگی و نابهنجاری آنچنان عمیق و دامن گستر است که حتی در روابط عاطفی و احساسی انسان ها و در رابطۀ انسان با خدا – یعنی لطیف ترین عناصر ساخت روانی بشر – دخالت می کند.

مکانسیم تبدیل نهضت انقلابی اسلام به نظام حاکم محافظه کار، به عنوان پروسه تکوین، رشد و حاکمیت قدرت سیاسی تا حد استبداد شرک و جریان هماهنگ و ممزوج با آن یعنی از خود بیگانگی مذهب را نمی توان از سایر مولفه های تاریخی-اجتماعی گسسته پنداشت…


نویسنده: علی شریعتی

حجم: 2 مگابایت

تعداد صفحات: 67

نظرات شما :

دیدگاه ها بسته شده اند.