دانلود نرم افزار آنالیز Advanced Aircraft Analysis 2.5 Roskam Software + نرم افزار تخمینی AAA

دانلود نرم افزار آنالیز Advanced Aircraft Analysis 2.5 Roskam Software + نرم افزار تخمینی AAA

آنالیز پارامترهای هواپیما AAA

دانلود نرم افزار آنالیز Advanced Aircraft Analysis 2.5 Roskam Software + نرم افزار تخمینی AAA

این نرم افزار آنالیزگر برای محاسبه ضرایب برا ، پسا تعیین match point تخمین بهترین سرعت ستال، تخمین بهترین مساحت بال بدنه و پایدار کننده های هواپیما تعیین نقطه cg تعیین نقطه ac و کلی نقاط دیگر در رشته هوافضا مورد استفاده قرار می گیرد و کار با آن بسیار لذت بخش است. AAA اگر خواهان آموزش این نرم افزار فوق العاده هستین  پس در قسمت نطرات درخواست خود را ثبت کنید.

آیا میشود کلاس آموزشی برایمان برگذار کنید؟ در صورت وجود شرایط مناسب بله . هم اکنون بنده فقط میتوانم در شهر تهران کلاس برگذار کنم.

آموزش این نرم افزار چقدر زمان میبرد؟ اگر رشته شما هوا فضا باشد و آشنایی به طراحی هواپیما باشد حدودا 20 ساعت. و لی برای رشته های دیگر تا 30 ساعت.


لینک دانلود نرم افزار آنالیز Advanced Aircraft Analysis 2.5 Roskam Software

نظرات شما :

:: ارسال نظر