آموزش شطرنج

فیلم آموزش مقدماتی شطرنج-chess-قسمت چهارم

فیلم آموزش مقدماتی شطرنج-chess-قسمت چهارم

فیلم آموزش مقدماتی شطرنج-chess-قسمت چهارم آن‌پاسان “پیشرفت” (چپ) و “آن‌پاسان” (راست). آن‌پاسان حرکت ویژه‌ای در شطرنج است که سرباز تحت قوانین ویژه‌ای می‌تواند سرباز حریف را بزند. اگر سربازی خودی از ردیف دوم به ردیف چهارم حرکت کند و سرباز حریف نیز کنار آن در همان ردیف باشد، سرباز حریف می‌تواند سرباز خودی را بزند. در […]

دانلود آموزش تصویری مقدماتی شطرنج فارسی-chess-قسمت سوم

دانلود آموزش تصویری مقدماتی شطرنج فارسی-chess-قسمت سوم

دانلود آموزش تصویری مقدماتی شطرنج فارسی-chess-قسمت سوم شاه شاه (شطرنج) شاه مهم‌ترین و یکی از ضعیف‌ترین مهره‌های شطرنج است و فقط می‌تواند یک خانه به همهٔ جهات (بالا، پایین، راست، چپ و جهات مورب) حرکت کند.اگر به شاه کیش داده‌شود، شاه بلافاصله باید به خانه‌ای امن در صفحهٔ شطرنج برود و اگر این کار امکان‌پذیر نباشد، […]

فیلم آموزش مقدماتی شطرنج-chess-قسمت دوم

فیلم آموزش مقدماتی شطرنج-chess-قسمت دوم

فیلم آموزش مقدماتی شطرنج-chess-قسمت دوم   ۱. ماهیت و اهداف بازی شطرنج ۱٫۱. بازی شطرنج بین دو حریف انجام می‌شود که مهره‌های خود را به نوبت بر یک صفحهٔ مربع به نام صفحهٔ شطرنج حرکت می‌دهند. بازیکن دارای مهره‌های سفید بازی را شروع می‌کند. نوبت حرکت بازیکن زمانی است که حرکت حریف او انجام شده‌باشد. […]

دانلود آموزش تصویری شطرنج فارسی-chess

دانلود آموزش تصویری شطرنج فارسی-chess

دانلود آموزش تصویری شطرنج فارسی-chess شطرنج یک بازی دونفره است که بر روی صفحه شطرنج و با استفاده از مهره‌های شطرنج (شاه، وزیر، رخ، فیل، اسب و سرباز) انجام می‌شود. هر یک از مهره‌های شطرنج به شکل مخصوصی حرکت می‌کنند و قادر به زدن مهره‌های حریف نیز هستند. هدف این بازی مات کردنِ حریف است؛ […]