انتظامی و حوادث

خوب و بد سفرهای تابستانی – خستگی علت 40 درصد تصادفات

خوب و بد سفرهای تابستانی – خستگی علت 40 درصد تصادفات

خوب و بد سفرهای تابستانی – خستگی علت 40 درصد تصادفات همزمان با پایان ماه مبارک رمضان دومین دور مسافرت‌های تابستانی آغاز شده است. دستگاه‌های مسئول درامر مسافرت کمر همت بسته‌اند تا امسال هم شاهد کاهش میزان تلفات جاده‌ای در طول سفرها باشیم. تابستان فصل رونق مسافرت است. شهرهای سیاحتی و زیارتی مقصد مسافران تابستانی […]