آداب و رسوم

عروسی درخت بهار نارنج آداب و رسوم شیرازی

عروسی درخت بهار نارنج آداب و رسوم شیرازی

عروسی درخت بهار نارنج آداب و رسوم شیرازی درخت بهار نارنج یکی از زیباترین درخت های موجود در ایران است که عطرش، بهشت نادیده را به یاد انسان می آورد و یادش، عطر خاطرات ناشنیده جوانی. نارنج، گل شادی های کودکانه است، دستبندی بهتر از طلای 18 عیار بر مچ دخترکی زیبا، تاج گلی بر […]