کتاب‌های طنز

دانلود کتاب چهل داستان طنز

دانلود کتاب چهل داستان طنز

دانلود کتاب چهل داستان طنز مجموعه ای که در دست دارید، چهل داستان از محمدعلی افراشته شاعر مبارز توده ای است. این داستانها در روزنامه چلنگر که از نوزدهم اسفندماه 1329 تا 28 مرداد 1332 انتشار یافت، چاپ شده است. عناوین برخی از داستانها عبارتند از: مکتب نو آتشی مزاج نمک به حرام منزه مقتضیات […]

دانلود کتاب طنزهای بیات

دانلود کتاب طنزهای بیات

دانلود کتاب طنزهای بیات کتاب طنزهای بیات به قلم حبیب الله کلانتری، مجموعه‌ای از مطالب طنز با مظمون‌های مختلف به رشته‌ی تحریر درآمده است. در بخشی از کتاب طنزهای بیات می‌خوانیم: بچه که بودیم، بزرگ‌ترها برای‌مان قصه می‌گفتند. آن وقت‌ها فکر می‌کردیم که چهار پنج نوع قصه بیشتر در دنیا وجود ندارد. قصه‌ی مَلِک‌جمشید و […]