جامعه شناسی

کتاب فایده انقلاب چیست اگر نتوانیم برقصیم؟

کتاب فایده انقلاب چیست اگر نتوانیم برقصیم؟

کتاب فایده انقلاب چیست اگر نتوانیم برقصیم؟ فایده انقلاب چیست اگر نتوانیم برقصیم؟(?What’s the Point of Revolution if We Can’t Dance) این کتاب درباره ی تجربیات بیش از 100 اکتیویست از سراسر جهان است. به قلم نویسنده: اوایل که نگارش این کتاب را شروع کردم، تریس باسلر، کتاب معرکه ای برایم فرستاد. کتابی که تشویق […]

دانلود کتاب عرفان، برابری، آزادی

دانلود کتاب عرفان، برابری، آزادی

دانلود کتاب عرفان، برابری، آزادی اندیشه‌های شریعتی را این طور می‌توان جمع بندی کرد که در نهایت تمامی تلاش‌های فکری و نظری او بر این بوده است که جامعه مطلوب و آینده ایده آل زمانی محقق می‌شود که آزادی، برابری و عرفان هر سه در کنار هم در جامعه نهادینه شود. در اینجا توجه و […]

دانلود کتاب واقعیتهایی ازجهان غرب

دانلود کتاب واقعیتهایی ازجهان غرب

دانلود کتاب واقعیتهایی ازجهان غرب ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻴﺶ از ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻏﺮب ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻧﺎدا ﺳﺖ. در ﻃﻮل اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدم ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ در ﻋﻤﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎﻧﺎدا ، ﺑﻪ درﻛﻲ ﺻﺤﻴﺤﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮﺳﻢ. آﻧﭽﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم، ﺗﻮﻫﻢ و ﺧﻴﺎﻻت […]

دانلود کتاب مسائل سیاسی اجتماعی

دانلود کتاب مسائل سیاسی اجتماعی

دانلود کتاب مسائل سیاسی اجتماعی فهرست مطالب: طبقات لازم و طبقات زائد جامعه تحلیلی از زمان درباره انحطاط فئودالیسم و اعتلای بورژوازی قیام مه 1849 پیام به کنگره بین‌المللی دانشجویان سوسیالیست نویسنده: کارل مارکس، فریدریش انگلس مترجم: بیژن حجم: 7 مگابایت تعداد صفحات: 83

دانلود کتاب جامعه مدنی

دانلود کتاب جامعه مدنی

دانلود کتاب جامعه مدنی این کتاب شامل هفت مقاله از صاحب‌نظران علوم سیاسی و اجتماعی است که به بررسی اصول، رویکردها و زمینه شکل گیری جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و توسط پژوهشگاه مطالعات راهبردی تدوین شده است. پژوهشکده مطالعات راهبردی حجم: 2 مگابایت تعداد صفحات: 121

دانلود کتاب راهنمای عملی تحلیل گفتگو، گفتمان و سند

دانلود کتاب راهنمای عملی تحلیل گفتگو، گفتمان و سند

دانلود کتاب راهنمای عملی تحلیل گفتگو، گفتمان و سند اين كتاب مي‌كوشد مطالبي مفيد و كاربردي را به علاقه‌مندان حوزه «تحليل گفتگو» و «گفتمان و سند» ارايه كند. مترجم اين كتاب در يادداشت خود مي‌نويسد: «كساني كه علاقه‌مند به مطالعه نظريات و سنت‌هاي نظري در زمينه تحليل گفتگو، گفتمان و سند هستند، بحث‌هاي نظري كمتري […]

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر شناخت کشاورزی سنتی ایران

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر شناخت کشاورزی سنتی ایران

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر شناخت کشاورزی سنتی ایران از اهمیت کشاورزی سخن گفتن، توضیح و اضحات و اثبات مسلمات به شمار می آید و کلام را به آدمی برای تکرار مکرراتی که ضرورت ندارد نبخشیده اند و به قول حکیمان: طب الدلیل بعد الوصول الی المدلول قبیح! بنابراین ما بر سر آن نیستیم که از […]

دانلود کتاب خانواده به منزله ساختاری در مقابل جامعه

دانلود کتاب خانواده به منزله ساختاری در مقابل جامعه

دانلود کتاب خانواده به منزله ساختاری در مقابل جامعه نقد مبانی نظری جامعه‌شناسی خانواده در آلمان «کتاب حاضر به وسیله خانم پرفسور هایدی روزن‌باوم در سال ۱۹۷۱ تالیف شده و در سال ۱۹۷۳ در آلمان فدرال به چاپ رسیده است. این اثر در نوع خود کتابی اگر نه بی‌نظیر، ولی کم‌نظیر است و ویژگیهایی دارد […]

دانلود کتاب کار و فراغت ایرانیان

دانلود کتاب کار و فراغت ایرانیان

دانلود کتاب کار و فراغت ایرانیان کتاب کار و فراغت ایرانیان اثر حسن قاضی مرادی است؛ کار و فراغت، دو ویژگی مهم هویت انسانی است. “کار”، فعالیت فکری، عملی و عاطفی انسان است که غایت‌مند و اجتماعی است. با رشد نیروی کار، اعتلای علوم و فناوری و نیز گذار از اقتصاد معیشتی به اقتصاد کالایی […]

دانلود کتاب از کجا آغاز کنیم؟

دانلود کتاب از کجا آغاز کنیم؟

دانلود کتاب از کجا آغاز کنیم؟ موضوع سخنم یک موضوع خاص است و چون غالبا طبقات و گروههای اجتماعی که با لحن و متد بحث علمی سروکار ندارند، اعتراض می کنند که وقتی فلان بحث را مطرح کردی چرا این چیزها را هم که در متن موضوع بحثت بود، طرح نکردی؟ در صورتیکه شما بهتر […]

دانلود کتاب گشتها: چند مقاله

دانلود کتاب گشتها: چند مقاله

دانلود کتاب گشتها: چند مقاله آنچه در این کتاب می خوانیم: 1. چند گفتار – شرق و غرب – محدودیت های علوم انسانی – دگرگونی مفهوم دولت در جهان سوم 2. چند چهره – مردی که شکست را برگزید – جلال آل احمد – ویتگنشتاین، شوریده سر منطقی 3. چند نقد و نظر – دنیای […]

کتاب جنبش خستگان: مقدماتی درباره وضعیت تهی دستان در ایران امروز

کتاب جنبش خستگان: مقدماتی درباره وضعیت تهی دستان در ایران امروز

کتاب جنبش خستگان: مقدماتی درباره وضعیت تهی دستان در ایران امروز شاید امروزه بیش از هر عبارتی، «خسته شده‌ام» زندگی طبقات و گروه‌های مختلف اجتماعی را در برگرفته باشد. فرایند روزافزونِ نارضایتی درونی از حیات و عبوس شدن زندگی در جهان امروز که هر از چندی در انتخابات، تجمعات و خشونت‌ها، خود را نشان می‌دهد، […]

دانلود کتاب هگل یا مارکس: نقدی بر جریان روشنفکری در ایران

دانلود کتاب هگل یا مارکس: نقدی بر جریان روشنفکری در ایران

دانلود کتاب هگل یا مارکس: نقدی بر جریان روشنفکری در ایران در این کتاب بیش از حکومتگران، روشنفکران مورد حمله و انتقاد بسیار جدی قرار می گیرند و جامعه روشنفکری ما برای رشد و اصلاح خویش نیازمند شنیدن یک چنین انتقادی است. در این نوشته مراد از روشنفکری صرفا آن گروه اجتماعی نیست که به […]

دانلود کتاب درآمدی بر زبانشناسی اجتماعی

دانلود کتاب درآمدی بر زبانشناسی اجتماعی

دانلود کتاب درآمدی بر زبانشناسی اجتماعی زبان شناسی اجتماعی امروزه در حال شکوفایی است و رهیافت ها و عرصه هایش را افزایش می بخشد. هدف این کتاب کوچک آن است که در این گسترش اندکی نظم برقرار سازد. سرفصل های کتاب: فصل 1: پیکار در راه برداشتی اجتماعی از زبان فصل 2: برخورد زبان ها […]

دانلود کتاب چه باید کرد؟

دانلود کتاب چه باید کرد؟

دانلود کتاب چه باید کرد؟ کتاب چه باید کرد؟ از تاثیر گذارترین متفکران و نو اندیشان ایرانی کسی نبود جز دکتر علی شریعتی. او که با شخصیتی نو و جذاب و سخنانی پرحرارت توانست قشر عظیمی از مردم مخصوصا جوانان را بخود جذب کند، سعی کرد با نگرشی که داشت درد را بشناسد و درمان […]

دانلود کتاب امیل یا آموزش و پرورش

دانلود کتاب امیل یا آموزش و پرورش

دانلود کتاب امیل یا آموزش و پرورش امیل نام کتابی در زمینه تربیت از ژان ژاک روسو است. اینکه افکار روسو پیچیده و گاه توام با ایهام است شک نیست. اما آنچه این فیلسوف را برجسته می‌کند، علاوه بر نظراتش در قلمرو علم تربیت، عقایدش در خصوص مساوات و عدالت اجتماعی است. در کتاب فرارداد […]

دانلود کتاب اومانیسم اسلامی

دانلود کتاب اومانیسم اسلامی

دانلود کتاب اومانیسم اسلامی مساله انسان مساله بی نهایت مهمی است. تمدن امروز مبنای مذهب خود را بر امانیسم گذاشته یعنی اصالت انسان و انسان پرستی. قضیه این است که مذاهب گذشته و ادیان، شخصیت انسان را خرد کرده و انسان را وادار می کردند تا قربانی خدایان بشود که اراده اش را در برابر […]

دانلود کتاب نگاهی به تاریخ فردا

دانلود کتاب نگاهی به تاریخ فردا

دانلود کتاب نگاهی به تاریخ فردا اين سخنرانى در ۲۰ مهر ماه ۱۳۴۷ ايراد گرديده و اولین سخنرانی دکتر شریعتی در حسينيه ارشاد است. از متن کتاب: اصطلاح “تاریخ فردا” یک اصطلاح تازه انقلابی است. تاریخ در متنش و در روحش همیشه گذشته را نشان میداده. تاریخ یعنی گذشته. در صورتیکه این اصطلاح یک اصطلاح […]

دانلود کتاب پدر، مادر، ما متهمیم

دانلود کتاب پدر، مادر، ما متهمیم

دانلود کتاب پدر، مادر، ما متهمیم ای پدر من، ای مادر من! دین تو، مذهب تو و همه اعمالی که بنام دین و مذهب انجام می دهی و همه عقایدی که بنام دین و مذهب داری، همه اش بیهوده و زیان آور است! … دین تو عبارت است از یک نیرویی که ترا از دنیا […]

دانلود کتاب جامعه مدنی از دیدگاه کارل مارکس

دانلود کتاب جامعه مدنی از دیدگاه کارل مارکس

دانلود کتاب جامعه مدنی از دیدگاه کارل مارکس «آزادي و دموكراسي كه پرچم جامعه ‌مدني براي شكوفايي و باليدن آن به معناي خاص واژگان است مانند دولت شكل‌ها و مرتبه‌هاي گوناگون را پشت سرگذاشته است. آنچه بشريت در زمينه تكوين و تحول آزادي و دموكراسي تاكنون به دست آورده تنها در غرب بر اثر پيش‌افتادگي‌هاي […]