فلسفه

دانلود کتاب آبی دریای بیکران

دانلود کتاب آبی دریای بیکران

دانلود کتاب آبی دریای بیکران آبی دریای بیکران متشکل از دو فصل است: فصل اول حاوی مقالات ده گانه « طرحواره ای از عرفان مدرن» است. تمام این مقالات پیش از این در نشریات و سایت های «آسمان»، «اندیشه پویا»، «جرس»، «زمانه» و «زیتون» منتشر شده اند. فصل دوم متضمن مقاله علی صنایعی، پژوهشگر فلسفه […]

کتاب حکمت بوعلی سینا (جلد 5): در الهیات به معنی اخص

کتاب حکمت بوعلی سینا (جلد 5): در الهیات به معنی اخص

کتاب حکمت بوعلی سینا (جلد 5): در الهیات به معنی اخص م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ول‍ف‌ ب‍ق‍ل‍م‌: ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍ر ب‍ه‌ ع‍م‍ادزاده‌ حکمت بوعلی سینا، تألیف محمدصالح حائری مازندرانی، کتابی است در پنج جلد با موضوع فلسفه اسلامی خاصه حکمت مشاء به زبان‌های فارسی و عربی، با مقدمه عمادالدین حسین اصفهانی مشهور به عمادزاده. حکمت […]

کتاب حکمت بوعلی سینا (جلد 4 ): الهیات به معنی اخص

کتاب حکمت بوعلی سینا (جلد 4 ): الهیات به معنی اخص

کتاب حکمت بوعلی سینا (جلد 4 ): الهیات به معنی اخص م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ول‍ف‌ ب‍ق‍ل‍م‌: ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍ر ب‍ه‌ ع‍م‍ادزاده‌ حکمت بوعلی سینا، تألیف محمدصالح حائری مازندرانی، کتابی است در پنج جلد با موضوع فلسفه اسلامی خاصه حکمت مشاء به زبان‌های فارسی و عربی، با مقدمه عمادالدین حسین اصفهانی مشهور به عمادزاده. حکمت […]

دانلود کتاب زبان، اندیشه و فرهنگ: مجموعه مقالات

دانلود کتاب زبان، اندیشه و فرهنگ: مجموعه مقالات

دانلود کتاب زبان، اندیشه و فرهنگ: مجموعه مقالات کتاب زبان، اندیشه و فرهنگ شامل مقاله هایی است که نگارنده یا ترجمه کرده یا خودنگاشته است و در نشریات مختلف منتشر شده اند. عناوین برخی مقالات عبارتند از: شعر حماسی لوکاچ و حماسه لوکاچ و مدرنیسم مبانی فلسفی نظریات لوکاچ لوکاچ در کوه جادو مختصری از […]

دانلود کتاب دوره آثار افلاطون (چهار جلد)

دانلود کتاب دوره آثار افلاطون (چهار جلد)

دانلود کتاب دوره آثار افلاطون (چهار جلد) کتاب دوره آثار افلاطون اثر افلاطون با ترجمه محمد حسن لطفی، رضا کاویانی است؛ دوره آثار افلاطون شامل جمیع رسالات این فیلسوف جاودانه تاریخ که به ترجمه محمد حسن لطفی و رضا کاویانی منتشر شده است، کتاب حاضر جلد اول از این دوره است ، و شامل رسالاتی […]

دانلود کتاب ﺑﻬﺎﮔﺎواد-ﮔﻴﺘﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ

دانلود کتاب ﺑﻬﺎﮔﺎواد-ﮔﻴﺘﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ

دانلود کتاب ﺑﻬﺎﮔﺎواد-ﮔﻴﺘﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ کتاب ﺑﻬﺎﮔﺎواد-ﮔﻴﺘﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ اثر آ.چ .ﭘﺮاﺑﻬﻮﭘﺎد ﺑﻬﺎﻛﺘﻲ وداﻧﺘﺎ ﺳﻮاﻣﻲ است؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻬﺎﮔﺎواد ـ ﮔﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﻮر ﺳﻄﺢ در وﺳﻴﻌﻲ ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻮرد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ وﻟﻲ اﺻﻞ، در ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺎﻫﺎﺑـﻬﺎرات از ﺗﺎرﻳﺦ ــ ﺣﻤﺎﺳﻲ دﻧﻴﺎي ﻛﻬﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎﻧﺴﻜﺮﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮب […]

دانلود کتاب از میمون تا انسان

دانلود کتاب از میمون تا انسان

دانلود کتاب از میمون تا انسان شباهت‌های شگفت‌انگیز میان انسان‌ها و نزدیکترین عموزاده هایمان‌ شامپانزه‌ها، بونابوها، گوریل‌ها و اورانگوتان ها تقریباً در تمام جنبه‌های زندگی دیده می‌شود؛ از رفتارهای جنسی گرفته تا شیوۀ بیان اندیشه‌ها و احساسات. در واقع اینطور به نظر می‌رسد که تقریباً هر کاری که انسان‌ها انجام می‌دهند، میمون‌های دیگر نیز انجام […]

دانلود کتاب فلسفه رواقی

دانلود کتاب فلسفه رواقی

دانلود کتاب فلسفه رواقی رَواقی (به انگلیسی: Stoicism)، و به فارسی، «سُتاوندی»، مکتبی فلسفی است که ۳۰۱ سال قبل از میلاد در شهر آتن به‌وسیلهٔ زنون رواقی (کیتسیونی) (Zeno of Citium) تأسیس شد. نام این فلسفه در زبان‌های اروپایی و نیز عنوان رواقی برای آن، بدین مناسبت است که حوزه ایشان در یکی از رواق‌های […]

دانلود کتاب انسان و سرنوشت

دانلود کتاب انسان و سرنوشت

دانلود کتاب انسان و سرنوشت مسأله سرنوشت و قضا و قدر که در این رساله فحص و تحقیقی درباره آن‏ صورت گرفته است ، جزء مسائل فلسفی است و اگر بنا باشد در ردیف واقعی‏ خود قرار گیرد، باید آن را در فلسفه در میان مسائل فلسفی جستجو کرد ، ولی در این رساله از […]

دانلود کتاب هستی شناسی و تبیین آفرینش

دانلود کتاب هستی شناسی و تبیین آفرینش

دانلود کتاب هستی شناسی و تبیین آفرینش کتاب هستی شناسی و تبیین آفرینش نوشته‌ی محمود رضاقلی، دومین دفتر از مجموعه‌ی “فلسفه تطبیقی” است در این کتاب داستان پیدایش و تکامل جهان مادی مطابق با آخرین نظریه‌های علمی بازنگری و جمع بندی می‌شود تا زمینه‌ای برای پژوهش فلسفی و فهم حقیقت هستی فراهم آید. در این […]

دانلود کتاب بی شکی، بی سوالی

دانلود کتاب بی شکی، بی سوالی

دانلود کتاب بی شکی، بی سوالی از مقدمه کتاب: عنوان کتابی که الان پیش چشم دارید، “بی شکّی، بی سوالی” است. هشتاد و پنج سال زندگی برای کسی که از کودکی سایه وار و ساکت، در حاشیه زندگی بزرگسالان نشسته باشد، و به گفتار آنان گوش سپرده باشد و کردار آنها را نظاره کرده باشد، […]

دانلود کتاب ریشه های فرهنگی شناخت انسانی

دانلود کتاب ریشه های فرهنگی شناخت انسانی

دانلود کتاب ریشه های فرهنگی شناخت انسانی دکتر کلوگ و همسرش در سال 1931 برای بررسی نتایج همزیستی دو طفل انسانی و پریمات دست به آزمایش شگفتی زدند و شمپانزه ای به نام «گوا» را با پسرشان دونالد در یک محیط قرار دادند (عکس روی جلد) ، این دو، مثل یک جفت خواهر و برادر […]

دانلود کتاب رساله صد میدان

دانلود کتاب رساله صد میدان

دانلود کتاب رساله صد میدان «صد میدان» از کتاب‌های تصوف تشریعی پیر هرات است که مراحل سیروسلوک را از توبه شروع و به بقا ختم می‌کند و در هر میدان استدلال از آیات قرآنی می‌آورد. این کتاب در واقع فقه اللغه میادین و منازل سلوک است که از هر منزل، منزل دیگر را به وجود […]

دانلود کتاب امپراتوری‌ های اصول عقاید

دانلود کتاب امپراتوری‌ های اصول عقاید

دانلود کتاب امپراتوری‌ های اصول عقاید کوشش این کتاب این است که باورهای بدون چون و چرا بر فرهنگ جهانی چیره شده و کارآمدترین راه برای رویارویی با آن بکارگیری شک گرایی، روشن اندیشی و پیوسته پرسیدن و با دودلی کاویدن می باشد. تا هنگامی که در این راه پیش نرویم زندگی دموکراتیک ما از […]

دانلود کتاب پهنه ذن

دانلود کتاب پهنه ذن

دانلود کتاب پهنه ذن از برجسته ترین ویژگی های آموزش ذن، یکی چیزی است که آن را موندو می خوانند. موندو که واژه ای است به معنی “پرسش و پاسخ” گفتگویی است که میان دو تن، بیشتر زمانها میان یک شاگرد و یک استاد انجام می گیرد. این دو تن بایسته نیست که شاگرد و […]

دانلود کتاب تحول ممکن انسان

دانلود کتاب تحول ممکن انسان

دانلود کتاب تحول ممکن انسان در این کتاب، دیدگاه‌های فلسفی و روان‌شناسی ((پی‌تر دیمیانویچ اسپنسکی ( 1947 1878) نویسنده و عارف روسی ((پیرامون انسان که در اصل شرح و بسط آرا و اندیشه‌های ((جی.ای.گورجیف یونانی ارمنی است طی پنج درس بیان شده است. نگارنده در این کتاب مباحثی را در خصوص آگاهی و تحولات آن […]

دانلود کتاب انسان و زمان آگاهی مدرن

دانلود کتاب انسان و زمان آگاهی مدرن

دانلود کتاب انسان و زمان آگاهی مدرن ژیل دلوز کتاب خود درباره کانت را در سال 1963 منتشر کرد. از ویژگی‌های برجسته این کتاب مقدمه تحسین برانگیزش است که در آن کل فلسفه کانت را در چهار قاعده شاعرانه خلاصه کرده است: «زمان از لولا دررفته است. «زمان از لولا در رفته است»، «من دیگری […]

دانلود کتاب فلسفه، معرفت و حقیقت

دانلود کتاب فلسفه، معرفت و حقیقت

دانلود کتاب فلسفه، معرفت و حقیقت در این کتاب گزیده‌ای از یادداشت‌های «فریدریش ویلهلم نیچه » فیلسوف آلمانی در باب معرفت‌شناسی، فلسفه، حقیقت و فرهنگ فراهم آمده است. عناوین برخی از مقالات کتاب عبارت‌اند از: فرهنگ، معرفت، یونانیان، تاریخچه کتاب فیلسوفات نیچه، در باب شوق به حقیقت، حقیقت و دروغ به مفهومی غیر اخلاقی، و […]

دانلود کتاب کویر از دکتر علی شریعتی

دانلود کتاب کویر از دکتر علی شریعتی

دانلود کتاب کویر از دکتر علی شریعتی آدم ها همه در یک سطح نیستند و از هم فاصله دارند اما همه از یک جنس اند ؛ هر که در این حیات ، در زیر این آسمان از چیزی به شعف آید از بلاهت جانوری و گیاهی برخوردار است ؛ نمی دانم چرا در هر شعفی […]

دانلود کتاب گفتگوی نوجوانان با چوپرا

دانلود کتاب گفتگوی نوجوانان با چوپرا

دانلود کتاب گفتگوی نوجوانان با چوپرا ترجمه اين اثر ارزنده را بيش‌تر يك توفيق الهي تلقي مي‌كنم تا انتخابي درست. از ترجمه آن، نه تنها فوق‌العاده لذت بردم، بلكه آن را يك موهبت ارزشمند به حساب مي‌آورم. اين كتاب حاوي پرسش‌هايي است كه براي جوانان در دوران جواني پيش مي‌آيد و نويسنده پاسخگوي اين پرسش‌هاست. […]