Medical news

عجیب‌ترین دلیل ابتلا به سرطان که ممکن است شما را متعجب کند

عجیب‌ترین دلیل ابتلا به سرطان که ممکن است شما را متعجب کند

عجیب‌ترین دلیل ابتلا به سرطان که ممکن است شما را متعجب کند تحقیقات جدید نشان می دهد کار کردن در شب باعث توقف ترمیم سلول های آسیب دیده DNA می شود و خطر جهش هایی که منجر به سرطان می شود را افزایش می دهد. مطالعات جدید محققان نشان می دهد افرادی که در شب […]