Manual work

آموزش تصویری ساخت زیر موسی در خانه

آموزش تصویری ساخت زیر موسی در خانه

آموزش تصویری ساخت زیر موسی در خانه مرحله اول : ابتدا وسایل مورد نیاز را تهیه کنید تکه ای تخته چوبی ( ترجیحا از جنس چوب پنبه) مقداری پارچه یا کاغذ تزیینی چسب، مداد، ابزار برش مرحله دوم: در این بخش از روی تخته چوبی یا چوب پنبه ای تهیه شده یک طرح دایره ای […]