دانلود کتاب مکانیسم های فشار در فروالکتریک های بدون سرب برای عملگرها

توضیحات محصول

دانلود کتاب مکانیسم های فشار در فروالکتریک های بدون سرب برای عملگرها

Strain Mechanisms in Lead-Free Ferroelectrics for Actuators

نویسنده: Matias Acosta

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات: 191

زبان فایل: انگلیسی

توضیحات درباره کتاب

این کتاب مکانیسم های مسئولیت کارکرد دو ماده تکنولوژیکی مربوطه را بررسی می کند و تأکید بر رابطه انتقال ساختاری و خواص الکترومکانیکی دارد. نویسنده، ساختار بلوری و میکروساختار اتمی را با استفاده از تجزیه و تحلیل حرارتی، و همچنین تکنیک های پراش و میکروسکوپ بررسی می کند. همچنین خواص الکترومکانیکی وابسته به میدان الکتریکی، دما و فرکانس نیز شرح داده شده است. صرف نظر از این همبستگی بین ساختار و خواص، مشخصه سازی نیز برای انجام تحقیقات اساسی و بهینه سازی پارامترهای کاربردی مورد نیاز برای اجرای فناوری انجام شد. نویسنده دستورالعمل ها را برای خواننده به منظور ساخت خواص عملکردی در دیگر سیستم های پیزوالکتریک، و همچنین در دیگر مواد مشابه کاربردی با ساختار perovskite

This book addresses and analyzes the mechanisms responsible for functionality of two technologically relevant materials, giving emphasis on the relationship between structural transitions and electromechanical properties. The author investigates the atomic crystal structure and microstructure by means of thermal analysis, as well as diffraction and microscopy techniques. Electric field-, temperature- and frequency-dependent electromechanical properties are also described. Apart from this correlation between structure and properties, characterization was also performed to bridge between basic research and optimization of application-oriented parameters required for technological implementation. The author proposes guidelines to the reader in order to engineer functional properties in other piezoelectric systems, as well as in other similar functional materials with the perovskite structure

20,000 ریال – خرید

نظرات شما :

:: ارسال نظر