دانلود کتاب نفوذ پذیری (تراوایی) غشا های بیولوژیک

توضیحات محصول
این مطلب را به اشتراک بگذارید (sharing)

دانلود کتاب نفوذ پذیری (تراوایی) غشا های بیولوژیک

Permeability of Biological Membranes

نویسنده: Gaspar Banfalvi

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات: 273

زبان فایل: انگلیسی

توضیحات درباره کتاب

این کتاب به بررسی غشاهای بیولوژیکی می پردازد، بر روی نفوذ پذیری تمرکز دارد و توجه ویژه ای به permeabilization برگشت پذیر برای حفظ حیات و فیزیولوژی سلول ها دارد. نفوذ پذیری انتخابی غشاء های بیولوژیکی که به عنوان نیمه اشباع، نفوذپذیری جزئی یا نفوذ پذیری دیفرانسیل شناخته می شود، اجازه می دهد تا مولکول ها منتشر شوند، توسط پروتئین های غیرفعال و فعال و یا سایر انواع پروتئین انتقال می یابند. فصل اول کتاب در مورد ترکیب غشاهای بیولوژیکی، غشاهای سلولی پروکاریوت ها، سلول های یوکاریوتی، غشاهای اندام های سلولی و عملکرد غشاهای بیولوژیک مشخص می کند. فصل دوم خلاصه ای از نفوذپذیری دوشاخ، انتخابی permeabilization و فرآیندهای حمل و نقل سلولی را فراهم می کند. در فصل 3، دستکاری های مختلف سلولی مورد بررسی قرار می گیرند که هدف آن ایجاد سلول های قابل نفوذ در حفظ نه تنها ساختاری بلکه یکپارچگی عملکرد سلول ها است. فصل گذشته با برنامه های کاربردی، به ویژه با استفاده از permeabilization برگشت پذیر به مطالعه پروسه های biosynthetic پروتئین بالا (DNA، RNA، poly-ADP ribos)، تکرار، بیان ژن، تجسم replicons، واسطه های تراکم کروموزوم، تغییرات ژنوتیک کروماتین، پس از درمان با فلزات سنگین و انواع مختلف تابش. جنبه های بین رشته ای کتاب به درک ساختار اسیدهای نوکلئیک، واسطه های تکثیر کننده، قطعات Okazaki، مکانیزم پرایمر RNA، زیرپوش تکرار و سنتز ترمیم، تکثیر، بیان ژن، تراکم کروموزوم کمک می کند که اطلاعات فراوانی را جذب کند خواننده گسترده مخاطبان طبیعی در تحقیقات DNA، از جمله ژنتیک، سلول و زیست شناسی مولکولی، شیمی، بیوشیمی، پزشکی، داروخانه، مواد ضروری را در کتاب پیدا خواهند کرد

This book deals with biological membranes, focuses on permeabilization and pays particular attention to reversible permeabilization to maintain the viability and physiological conditions of the cells. Selective permeability of biological membranes also known as semipermeability, partial permeability or differential permeability allows molecules to diffuse, pass by passive and active or by other types of transport processes mediated by proteins. The first chapter of the book deals with the composition of biological membranes, characterizes cellular membranes of prokaryotic, eukaryotic cells, membranes of cellular organelles and the function of biological membranes. The second chapter provides an overview of bilayer permeability, selectivity of permeabilization and cellular transport processes. Chapter 3 overviews different cell manipulations that aim to make cells permeable while maintaining not only the structural but also the functional integrity of cells. The last chapter deals with applications, particularly with reversible permeabilization to study macromolecular (DNA, RNA, poly-ADP ribose) biosynthetic processes, replication, gene expression, visualization of replicons, intermediates of chromosome condensation, genotoxic chromatin changes, upon treatment with heavy metals and different types of irradiation. The interdisciplinary aspects of the book contribute to the understanding of the structure of nucleic acids, replicative intermediates, Okazaki fragments, RNA primer mechanism, subphases of replication and repair synthesis, replicons, gene expression, chromosome condensation generated a wealth of information that will attract a wide readership. The natural audience engaged in DNA research, including genetics, cell and molecular biology, chemistry, biochemistry, medicine, pharmacy will find essential material in the book

2,000 تومان – خرید
Post Excerpt
Download Tag , , , , , , , , , ,
Checkbox

نظرات شما :

:: ارسال نظر