دانلود کتاب شناسایی حباب های بازار بورس – مدلسازی حق بیمه نقدینگی و قیمت پیشنهاد قیمت های اوراق بهادار مالی

دانلود کتاب شناسایی حباب های بازار بورس – مدلسازی حق بیمه نقدینگی و قیمت پیشنهاد قیمت های اوراق بهادار مالی

دانلود کتاب شناسایی حباب های بازار بورس – مدلسازی حق بیمه نقدینگی و قیمت پیشنهاد قیمت های اوراق بهادار مالی Identifying Stock Market Bubbles – Modeling Illiquidity Premium and Bid-Ask Prices of Financial Securities نویسنده: Azar Karimov سال انتشار: 2017 تعداد صفحات: 143 زبان فایل: انگلیسی فرمت فایل: pdf حجم فایل: 3 MB درباره کتاب […]

دانلود کتاب پیش بینی بازده سهام – اثرات قیمت گذاری دارایی

دانلود کتاب پیش بینی بازده سهام – اثرات قیمت گذاری دارایی

دانلود کتاب پیش بینی بازده سهام – اثرات قیمت گذاری دارایی Predicting Stock Returns – Implications for Asset Pricing نویسنده: David G McMillan سال انتشار: 2018 تعداد صفحات: 141 زبان فایل: انگلیسی فرمت فایل: pdf حجم فایل: 1MB درباره کتاب This book provides a comprehensive analysis of asset price movement. It examines different aspects of […]

دانلود کتاب اقتصاد سنجی پیش بینی شده و داده های بزرگ

دانلود کتاب اقتصاد سنجی پیش بینی شده و داده های بزرگ

دانلود کتاب اقتصاد سنجی پیش بینی شده و داده های بزرگ Predictive Econometrics and Big Data نویسنده: Vladik Kreinovich سال انتشار: 2018 تعداد صفحات: 788 زبان فایل: انگلیسی فرمت فایل: pdf حجم فایل: 45MB درباره کتاب This book presents recent research on predictive econometrics and big data. Gathering edited papers presented at the 11th International […]