دانلود کتاب بیوکروسن (بیو نفت؛ نفت زیستی) – وضعیت و چشم انداز ها

دانلود کتاب بیوکروسن (بیو نفت؛ نفت زیستی) – وضعیت و چشم انداز ها

دانلود کتاب بیوکروسن (بیو نفت؛ نفت زیستی) – وضعیت و چشم انداز ها Biokerosene – Status and Prospects نویسنده: Martin Kaltschmitt سال انتشار: 2018 تعداد صفحات: 761 زبان فایل: انگلیسی فرمت فایل: pdf درباره کتاب This book provides a detailed overview of aspects related to the overall provision chain for biokerosene as part of the […]

دانلود کتاب پترولیپالینولوژی – Petrolipalynology

دانلود کتاب پترولیپالینولوژی – Petrolipalynology

دانلود کتاب پترولیپالینولوژی – Petrolipalynology Petrolipalynology نویسنده: Dexin Jiang, Eleanora I. Robbins, Yongdong Wang, Huiqiu Yang سال انتشار: 2016 تعداد صفحات: 275 زبان فایل: انگلیسی فرمت فایل: pdf حجم فایل: 12.5MB درباره کتاب This book addresses the principles and methods for determining petroleum source rocks based on fossil spores and pollen. Studying petroliferous basins in […]

دانلود کتاب روش های بهینه سازی تخصیص گاز در آسانسور گاز مصنوعی

دانلود کتاب روش های بهینه سازی تخصیص گاز در آسانسور گاز مصنوعی

دانلود کتاب روش های بهینه سازی تخصیص گاز در آسانسور گاز مصنوعی Gas Allocation Optimization Methods in Artificial Gas Lift نویسنده: Ehsan Khamehchi سال انتشار: 2017 تعداد صفحات: 55 زبان فایل: انگلیسی فرمت فایل: pdf حجم فایل: 1.5MB درباره کتاب This Brief offers a comprehensive study covering the different aspects of gas allocation optimization in […]

دانلود کتاب چالش ها در مدل سازی و شبیه سازی مخازن گاز شیل

دانلود کتاب چالش ها در مدل سازی و شبیه سازی مخازن گاز شیل

دانلود کتاب چالش ها در مدل سازی و شبیه سازی مخازن گاز شیل Challenges in Modelling and Simulation of Shale Gas Reservoirs نویسنده: Jebraeel Gholinezhad سال انتشار: 2018 تعداد صفحات: 96 زبان فایل: انگلیسی فرمت فایل: pdf حجم فایل: 2MB درباره کتاب This book addresses the problems involved in the modelling and simulation of shale […]

دانلود کتاب کاربردهای پیشگیری از حوادث دریایی – سیستم شناور ردیابی نفت و گاز ریخته شده

دانلود کتاب کاربردهای پیشگیری از حوادث دریایی – سیستم شناور ردیابی نفت و گاز ریخته شده

دانلود کتاب کاربردهای پیشگیری از حوادث دریایی – سیستم شناور ردیابی نفت و گاز ریخته شده Applications to Marine Disaster Prevention – Spilled Oil and Gas Tracking Buoy System نویسنده: Naomi Kato سال انتشار: 2017 تعداد صفحات: 207 زبان فایل: انگلیسی فرمت فایل: pdf حجم فایل: 6.5MB درباره کتاب This book focuses on the recent […]

دانلود کتاب پردازش راستی نسبی داده های لرزه ای – روش ها و کاربرد ها

دانلود کتاب پردازش راستی نسبی داده های لرزه ای – روش ها و کاربرد ها

دانلود کتاب پردازش راستی نسبی داده های لرزه ای – روش ها و کاربرد ها Relative Fidelity Processing of Seismic Data – Methods and Applications نویسنده: Xiwen Wang سال انتشار: 2017 تعداد صفحات: 357 زبان فایل: انگلیسی فرمت فایل: pdf حجم فایل: 23.5MB درباره کتاب این کتاب خلاصه ای جامع از روش های پردازش حفظ […]

دانلود کتاب بازارهای گاز اروپا – چالش‌ها و فرصت‌ها

دانلود کتاب بازارهای گاز اروپا – چالش‌ها و فرصت‌ها

دانلود کتاب بازارهای گاز اروپا – چالش‌ها و فرصت‌ها The European Gas Markets – Challenges and Opportunities نویسنده: Manfred Hafner سال انتشار: 2017 تعداد صفحات: 437 زبان فایل: انگلیسی فرمت فایل: pdf حجم فایل: 4MB درباره کتاب این کتاب به طور دقیق در مورد چالش هایی که بازارهای اروپایی گاز در حال حاضر با آن […]