دانلود کتاب The Complete Lenormand Oracle Handbook

دانلود کتاب The Complete Lenormand Oracle Handbook

دانلود کتاب The Complete Lenormand Oracle Handbook سال انتشار: 2014 ویرایش: First Edition زبان: english تعداد صفحات: 416 نوع فایل: PDF حجم: 9.61 MB درباره کتاب A full-color guide to fortune-telling with the Lenormand oracle • Explores the meanings of the 36 Lenormand cards and their playing card insets to help build a resourceful, interpretative […]

دانلود کتاب زن و سکس در تاریخ

دانلود کتاب زن و سکس در تاریخ

دانلود کتاب زن و سکس در تاریخ   (توجه!) این کتاب حاوی مطالب توهین آمیز به مکتب انسانی اسلام، و همچنین تحریف آشکار تاریخ است (توجه!) زن، سقوط از مقام الهۀ آسمانی به بردۀ خانگی اى الهه عشق آه … اى الهه عشق مادرِ زمین خالقِ هستى بنگر چه رفت بر تو چگونه قلب تو و […]