نوشته هایی با برچسب "آموزش نرم افزار انسیس APDL"

مثال آموزش انسیس APDL

مثال آموزش انسیس APDL

مثال آموزش انسیس APDL تحلیل تنش برشی بر روی میله یک سر گیر دار با سلام مهندس جعفری هستم و با این آموزش تحلیل یک میله یک سر گیر دار ساده در خدمت شما دوستان عزیز…سایت fooji.ir شرح آموزش: مدول الاستیک(یانک) و ضریب پواسون) که آن ها را به ترتیب EX=30 و PRXY=.24  در نظر میگیریم. […]