نوشته هایی با برچسب "آموزش نرم افزار catia"

نوار ابزار measure و View در کتیا+آموزش مقدماتی کتیا

نوار ابزار measure و View در کتیا+آموزش مقدماتی کتیا

نوار ابزار measure و View در کتیا+آموزش مقدماتی کتیا دستور (1) Measure between: از این دستور برای اندازه گیری فاصله ی بین دو نقطه، دو خط و یا دو صفحه استفاده می شود. برای انتخاب این نقاط و یا خطوط، از کلیک موس استفاده می کنیم. دستور (2) Measure: از این دستور برای مشخص کردن […]