نوشته هایی با برچسب "آموزش نمدی کردن:پ"

روش نمدی کردن – آموزش بافت عروسک

روش نمدی کردن – آموزش بافت عروسک

روش نمدی کردن- آموزش بافت عروسک در روش عامیانه نمدی کردن استفاده از پشم خام و شانه زدن بعد از شستن با آب و صابون و به صورت پارچه پرز دار و نمدی، مانند فرم دادن است. وقتی از مراحل همانند برای تکه های بافت استفاده شود نمدی کردن نامیده می شود. استفاده از آب […]