نوشته هایی با برچسب "آموزش نوشتن"

تمرینی برای گسترش دامنۀ کلمات عاشقانه

تمرینی برای گسترش دامنۀ کلمات عاشقانه

تمرینی برای گسترش دامنۀ کلمات عاشقانه حس می‌کنم لذت‌بخش‌ترین کار دنیا خواندن نامه‌های عاشقانه است. تقریباً همۀ ما در برهه‌ای از زندگی به بهانۀ عشق دست به قلم شده‌ایم. نامه‌های عاشقانه بیشترین نامه‌های نرسیده هستند. نامه‌هایی که به هر دلیل و بهانه‌ای هرگز به دست معشوق نمی‌رسند. چه بسیار نامه‌های عاشقانه که نوشته می‌شوند به […]