نوشته هایی با برچسب "آموزش های فضانوردان"

کارهایی که باید برای یک فضانورد شدن انجام داد

کارهایی که باید برای یک فضانورد شدن انجام داد

کارهایی که باید برای یک فضانورد شدن انجام داد در محیطی خشن و ماورایی نظیر مریخ، زندگی کردن مستلزم در اختیار داشتن دانش، آمادگی و انجام تمرینات سخت است و نمی توان همچون واتنی این کار را با آزمون و خطا فرا گرفت. وب سایت دیجیاتو – مریم موسوی: در محیطی خشن و ماورایی نظیر […]