نوشته هایی با برچسب "آموزش های ورزشی"

5 قانون آرنولد در تمرینات بدنسازی

5 قانون آرنولد در تمرینات بدنسازی

5 قانون آرنولد در تمرینات بدنسازی دست از غرولند کردن درباره برنامه تمرینی تان بردارید و به فکر ارتقاء سطح تمرینات تان باشید. در این راه پنج قانون آرنولد حتماً به کارتان خواهد آمد. 1- اسکوات از همه نوع آرنولد به خوبی می دانست که برای ساختن پایین تنه ای تنومند باید از همه انواع […]