نوشته هایی با برچسب "آموزش و پرورش"

دانلود کتاب تعلیم و تربیت

دانلود کتاب تعلیم و تربیت

دانلود کتاب تعلیم و تربیت کتاب تعلیم و تربیت اثر استاد بهار است؛ تا وقتی که مردم خود را دوست دارند بالطبع زاده و بوم و زبان و کارنامه های پدران خود را نیز دوست خواهند داشت. این دوستی موجب توجه بزاد و بوم و زبان و کارنامه ها گردیده و این توجه مستلزم بررسی […]

آموزش خواندن: روش های مطالعه و خلاصه ای از برگزاری آزمون پرلز

آموزش خواندن: روش های مطالعه و خلاصه ای از برگزاری آزمون پرلز

آموزش خواندن: روش های مطالعه و خلاصه ای از برگزاری آزمون پرلز خواندن و مطالعه در تعلیم و تربیت مقوله ساده ای نیست. به هر کس که بتواند حروف را باهم درست ترکیب کند و کلمه بخواند نمی توان گفت خواندن می داند. بارها برای آموزگاران پیش آمده است که کودک قصه ای از کتاب […]

تاثیر فناوری مدرن بر سیستم آموزشی-اینفوگرافیک

تاثیر فناوری مدرن بر سیستم آموزشی-اینفوگرافیک

تاثیر فناوری مدرن بر سیستم آموزشی-اینفوگرافیک فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در دنیای امروز است که بسیاری از جوانب زندگی ازجمله نظام‌های آموزشی را در برگرفته است. نظام آموزشی هر کشور برای همگام شدن با توسعه جهانی و رو به‌ پیشرفت، باید بتواند علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، چشم‌اندازها و […]